فارسی
يكشنبه 27 مرداد 1398 - الاحد 16 ذي الحجة 1440

  415
  0
  0

عناصر تشكيل دهنده كرات‏

در اينجا لازم بلكه واجب است سرى هم به عناصر تشكيل دهنده اين كرات و اين نظام شگفت انگيز بزنيم و لطايف و دقايق مواد سازنده جهان را از نزديك مشاهده كنيم، تا روشن شود كه عجايب اصل مواد از خود ساختمان سماوات كمتر نيست.

آنچه اجسام و مواد در عالم مى بينيم فقط يك منظره خشن ظاهرى است، ولى باطن آن در واقع خيلى لطيف تر است، يگانه حقيقتى كه مى توان گفت: اين است كه ظاهر عالم از سه نوع مواد تشكيل شده است: پرتون، نوترون، الكترون.

اين مواد انواع و اقسام اجسام و اشياى مختلف را تشكيل مى دهند و انواع چيزهاى عالم از اين مواد تشكيل مى شود و در هر كجا صورت مختلفى دارند ولى باطن و ماهيت آن ها كاملًا يكى و بهم شبيه است.

پرتون ها عبارت اند از دانه هاى مواد، فرض كنيم كه اين دانه ها شبيه به گلوله هاى رنگين «مثلًا قرمز» هستند، جرم اين ها را با دقت فوق العاده اى سنجيده اند.

اين طور حدس مى زنند كه جرم يك پرتون معادل 66/ 1 ميليونيم يك ميليارديم يك ميليارديم گرم است.

  يعنى يك گرم را 000، 000، 000، 1 قسمت كنند و آن يك قسمت را يك ميليارد قسمت نمايند و آن قسمت را يك ميليون قسمت نمايند معادل 66/ 1 آن مى باشد.

گفتن آن آسان است ولى تصورش امكان ندارد، پس براى درست كردن يك گرم پرتون بايستى 602000 ميليارد ميليارد پرتون رويهم جمع نماييم.

براى اين كه بفهميم اين عدد واقعاً چيست و چه معنا دارد، فكر كنيد كه اگر يك فرد بشر تمام عمر خودش را صرف شمردن كند و اين عمل را در تمام اوقات زندگانى حتى در ساعات خواب و خوراك ادامه دهد در سراسر عمر فقط مى تواند از يك تا يك ميليارد بشمرد همين و همين.

اگر تمام سكنه كره زمين، تمام ايام و ليالى عمر خود را صرف شمارش كنند، فقط موفق به شمارش تا دو ميليارد ميليارد خواهند شد.

پس اگر جمعيت زمين به همين اندازه كه هست بماند، لازم است سيصد هزار نسل افراد بشر تمام اوقات شبانه روزى خود را صرف شمارش كنند، تا بتوانند تعداد پرتون هاى يك گرم پرتون را بشمارند، حالا دانستيد دنيا چقدر عجيب است «1».

          آفرينش مظهر الطاف بى پايان كيست             كيست شايان آفرين را آفرين شايان كيست

              خلقت اشيا چه در ماضى چه مستقبل چه حال             جمله مشتقند مصدر ذات جاويدان كيست

               جنبش ذرات با سير و تكامل از كجاست             تابش خورشيد و ماه از نير تابان كيست

               روشنى بخشند در تاريكى شب اختران             اين كواكب مشعل كاخ بلند ايوان كيست

             آسمان را اين چنين بر پا كه دارد بى ستون             يار من با اين سكون در گردش از فرمان كيست

             اينهمه اقمار و انجم اين شموس و اين كرات             در فضاى بى كران قائم به اطمينان كيست

             اينهمه اشكال و صورت اين همه نقش و نگار             از كدامين نقش بند است از نگارستان كيست

 

تفكر در زمين


منبع : پایگاه عرفان
  415
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

      حقيقت ماه رمضان‏
      همنشينى بهشتيان با چهار گروه‏
      معيار شناخت خير
      مكتب‏هاى مدّعى عرفان
      مرگى تأسف ‏بار به واسطه گناه‏
      اسلام آيينى جهان شمول‏
      اثرگذارى و اثرپذيرى‏ در معاشرت
      معاشرت در جهت هدايت‏
      معاشرت در اسلام‏
      اثرگذارى محبوب در محب‏

بیشترین بازدید این مجموعه

      نفس و هفت مرحله آن
      فرق خوف و خشيت
      صفات حق در ادعيه
      آثار خطرناك مال حرام
      عظمت نماز شب
      استغفار در سحر
      شهوت شكم يا تنور جهنم
      عقوبت ترك نماز
      ثنا و ستايش الهى قبل از دعا
      آسان‏گيرى در ازدواج‏

 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز