فارسی
دوشنبه 18 فروردين 1399 - الاثنين 12 شعبان 1441

  451
  0
  0

در انتظار خورشید

 

وجود مصلح جهانی، باوری عمومی

 

مصلح کل

عشق و علاقه به صلح و عدالت در درون جان همه انسان ها وجود دارد؛ لذاعقیده به وجود مصلح کل و انتظار ظهور وی که نتیجه آن استقرار صلح و عدل در سراسر جهان است، امری فطری و طبیعی است که با آفرینش هر انسانی همراه است و اختصاص به گروهی خاص ندارد. پیروان همه ادیان براساس فطرت ذاتی خود، انتظار روزی را می کشند که نجات دهنده ای بزرگ، جهان را از ظلم ظالمان نجات دهد و اوضاع آشفته جهان را اصلاح کند. تمام ادیان مختلف جهان از ظهور مصلح و نجات دهنده ای جهانی سخن می گویند که به جنایت ها و خیانت های انسان ها خاتمه خواهد داد و نابسامانی و ناامنی را نابود خواهد کرد. عقیده به ظهور مصلح بزرگ آسمانی در پایان جهان، اعتقادی عمومی و مشترک میان همه امت ها، ملت ها وپیروان ادیان است.

مصلح کل در قرآن

عموم امت اسلامی معتقدند که براساس وعده های قرآن، در آخرالزمان مردی از خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله ظهور خواهد کرد که سراسر زمین را از عدل و داد پر می کند. چنان که در قرآن کریم آمده، ظهور این مصلح کل ضرورتی اجتناب ناپذیر است که سرانجام بایدظاهر شود و با تشکیل حکومتی جهانی و اسلامی، دین اسلام را گسترش داده و بر کلیه ادیان غلبه کند. بدین ترتیب است که حزب اللّه بر لشکریان شیطان غلبه نموده و زمامداری جهان به دست صالحان و پاکان می افتد. در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که برخی با دلالت روشن و برخی با بیان تأویل و تفسیر از سوی ائمه اطهار علیه السلام ، بر وجود مصلح کل و مهدی موعود (عج) دلالت دارند. در سایه حکومت مهدی (عج)، ظلم و جور ریشه کن شده و برابری و برادری و عدالت همه جا را فرا می گیرد.

مهدویت از دیدگاه اهل سنت

عقیده به ظهور حضرت مهدی (عج)، منحصر به شیعیان نیست و بسیاری از گروه های اسلامی در این عقیده اتفاق نظر دارند. اهل سنت نیز معتقدند مهدی موعود(عج) از نسل پیامبر صلی الله علیه و آله و از فرزندان زهرای اطهر علیهاالسلام است. ایمان و عقیده به ظهور حضرت مهدی(عج)، یک اعتقاد اصیل دینی و مذهبی است که در تمام ادیان آسمانی ریشه داشته و جزو عقاید قطعی مسلمانان و از جمله اهل تسنن به شمار می آید. دانشمندان و بزرگان اهل سنت نیز همانند شیعیان، این مسأله را یکی از ضروریات دین مبین اسلام می دانند که منکر آن از آیین اسلام بیرون است. بسیاری از بزرگان اهل سنت هم چون «احمد بن حنبل»، «محمد بن اسماعیل بخاری»، «مسلم بن حجاج نیشابوری»، «محمد بن عیسی ترمذی» و... در کتاب های خویش احادیث مربوط به حضرت مهدی(عج) را نقل کرده اند. در منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت، مسأله ظهور حضرت مهدی(عج) مطرح، و پنجاه جلد کتاب مستقل در این زمینه نگاشته شده است.

مهدویت از دیدگاه تشیع

شیعیان معتقدند که زمین هیچ گاه از حجت خدا خالی نخواهد بود؛ زیرا اگر زمین بدون حجت بماند، اهل خود را فرو خواهد برد. از دیدگاه شیعیان، مسأله مهدویت و ظهور حضرت مهدی(عج) از مسایل بسیار حیاتی اسلام است که از نظر اهمیت، همپایه با وقوع قیامت بوده و تکذیب و تصدیق آن حضرت، در ردیف تکذیب و تصدیق پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله شمرده می شود.شیعیان دوازده امامی معتقدند که حضرت مهدی(عج) از نسل پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و نهمین فرزند از فرزندان امام حسین علیه السلام است که طبق وعده های پیامبران گذشته و قرآن کریم، زمانی که ظلم و ستم فراگیر شود، ظهور کرده و جهان را پر از عدل و داد می کند. او مظاهر شرک و کفر و بی عدالتی را از بین می برد و هر حقی را به صاحبش باز می گرداند. در آن زمان در سرتاسر جهان هستی حکومت عادلانه اسلام و احکام نجات بخش قرآن کریم برقرار می شود.

عقیده به ظهور مهدی (عج)، عقیده ای جهانی

اعتقاد به ظهور حضرت مهدی (عج) و وجود مصلحی نجات بخش، اعتقادی جهانی و عالم گیر است که به اسلام اختصاص ندارد و در نزد بسیاری از جوامع قدیمی دیده می شود. یهودیان در انتظار مسیح موعود هستند تا عدالت واقعی را در سراسر جهان برقرار کند و مسیحیان، بازگشت مسیح پاک را انتظار می کشند تا عدالت را در پهنه گیتی استوار سازد. مسلمانان نیزمنتظر ظهور حضرت مهدی(عج) و بازگشت حضرت عیسی علیه السلام هستند تا حکومت عدل واقعی را در سراسر جهان بنیان نهد. این عقیده حتی در میان مغولان نیز وجود دارد که معتقدند چنگیزخان پیش از مرگ خود وعده کرده که در هشت یا نُه قرن دیگر، باز در زمین ظاهر خواهد شد و مغولان را از ستم چینی ها نجات خواهد داد.

بشارت در کتاب هندویان

در میان هندویان، کتاب های مذهبی مقدسی هم چون اوپافیشاد، باسک، پاتیکل و... به عنوان کتاب های آسمانی شناخته می شود. دراین کتاب ها به روشنی به وجود حضرت مهدی(عج) و ظهور آن حضرت اشاره شده است. ظهور در آخرالزمان، سوار بودن بر اسبِ دست و پا سفید، قیام با شمشیر، برگرداندن پاکی به جهان، در اختیار داشتن تمام گنج های عالم، و خبر دادن از زمین و آسمان، از جمله بشارت های روشنی است که در کتاب های هندویان از وجود مصلحی بزرگ در آخرالزمان خبر می دهد که با احادیث اهل بیت علیهم السلام در مورد حضرت مهدی(عج)، ظهور و قیام آن حضرت مطابقت دارد.

بشارت در کتاب زرتشتیان

در منابع و کتاب های زرتشتیان، به ظهور مردی با نیروی شگفت اشاره شده که در آخرالزمان ظاهر می شود و با شکستن تخت بیدادگران و ستمکاران، زمام امور جامعه بشری را به دست می گیرد. در کتاب هایی هم چون زند، جاماسب نامه و گات ها که بخشی از اوستای زرتشتیان است، نوید ظهور یگانه منجی انسان ها در پایان جهان آمده است. مضامین بشارت های موجود در کتاب های زرتشتیان، با دولت بر حق حضرت مهدی (عج) که صلح و دوستی میان همه حیوانات از اهلی و وحشی، برافکندن ریشه ظلم و فساد، ایجاد حکومت واحدجهانی و اجتماع آدمیان بر دین مبین اسلام از ویژگی های آن است، مطابقت دارد. کتاب زند از ظهور شخصیتی فوق العاده به نام «سوشیانس» یعنی نجات دهنده بزرگ خبر داده که فرشتگانی از شرق و غرب به فرمان او فرستاده می شوند و پیام او را به همه دنیا می رسانند و در آخر همه ظالمان در مقابل او تسلیم می شوند.

بشارت در تورات و ملحقات آن

کتاب تورات از کتاب های آسمانی است که در آن از آمدن مهدی موعود(عج) و ظهور مصلحی جهانی در آخرالزمان خبر داده است. تورات و ملحقات آن که به آن ها عهد عتیق گفته می شود، از بازگشت حضرت عیسی علیه السلام نیز سخن می گوید. گسترش عدل و داد، سازش جانوران و درندگان با یکدیگر، کامل شدن عقل ها و اندیشه ها، پایان دادن به تمام ناکامی ها و شکست ها، تأمین رفاه همگانی، آباد ساختن جهان و...، از جمله بشارت هایی است که در تورات و کتبی هم چون زبور داوود، اشعیای نبی، زکریای نبی، حزقیال نبی، دانیال نبی و دیگر کتاب های پیوسته به تورات ذکر شده است.

بشارت در انجیل

بر اساس بشارت های فراوانی که در کتاب انجیل، کتاب مقدس مسیحیان آمده، حضرت عیسی علیه السلام به دنبال قیام حضرت مهدی(عج)، در «فلسطین» ظاهر خواهد شد و آن حضرت را یاری خواهد کرد. آنان هم چنین معقتدند حضرت عیسی علیه السلام پشت سر حضرت مهدی(عج) نماز خواهد خواند تا بدین وسیله، پیروان وی بدانند که باید آیین اسلام را بپذیرند و از حضرت مهدی(عج) حمایت کنند. در انجیل های متی، مَرقُس، لوتا و یوحنا چهار انجیلی که مسیحیان به آن معتقدند، حضرت عیسی علیه السلام در آخرین روزهای حیات خود، سفارش های اکیدی درباره بازگشت به زمین کرده و آنان را در انتظار گذاشته و از شخصی سخن گفته که در پایان جهان ظهور خواهد کرد. این مسأله، کاملاً با عقاید شیعیان مطابقت دارد.

 

پدید آورنده : زهرا رضائیان ، 


منبع : پایگاه حوزه
  451
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

    چرا نباید امام زمان(عج) را با نام «محمد» بخوانیم؟
    امام زمان (عج) فريادرس انسان‏‌ها
    ده پله برای شناخت امام زمان (عج)
    روزگار امام دوازدهم
    نیمه شعبان، لیلة القدر منتظران ظهور
    40 راهکار اُنس کودکان با حضرت ولیّ عصر (عج)
    براى سلامتى امام زمان (ع) دعا کنیم
    رفاقت با امام زمان(عج)
    بهترین الگوی جوانان
    سیمای حضرت علی اکبر (ع)

بیشترین بازدید این مجموعه

      شناسنامه حضرت علی اکبر علیه السلام
      سیمای حضرت علی اکبر (ع)
      چیزهایی که روزی را زیاد می کنند
      حضور امام حسین(ع) بر بالین شیعیان هنگام مرگ و عالم برزخ
      براى سلامتى امام زمان (ع) دعا کنیم
      40 راهکار اُنس کودکان با حضرت ولیّ عصر (عج)
      رفاقت با امام زمان(عج)
      بزرگترین واجب!
      دعا و مناجات با خدا، برتر از تلاوت قرآن
      فلسفه ابتلاء به امتحانات الهی (1)  

 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز