فارسی
سه شنبه 29 مرداد 1398 - الثلاثاء 18 ذي الحجة 1440

  388
  0
  0

نیکوکاران در قرآن

بشر بر حسب طبیعتش نیکى را دوست دارد و خوش دارد که نیکوکار باشد و دیگران وى را بدین صفت بشناسند ، این حالت از فطرت و طبیعت بشر ریشه مى گیرد چون طبیعتش خوب را دوست مى دارد و بد را زشت مى شمارد و چون خود دوستى نیز طبیعى است ، این دو که با هم همراه شوند و کارآیى را داشته باشند ; دستاوردشان چنین مى شود که هر کس دوست مى دارد که به خوبى و نیکى شناخته شود . اینک معرفى قرآن از نیکوکارى :نیکى این نیست که روى خود را به سوى مشرق و مغرب کنید ، بلکه نیکى واقعى و کامل ، که شایسته است در همه امور شما ملاک و میزان قرار گیرد ، منش و رفتار و حرکات کسانى است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانى و پیامبران ایمان آورده اند ، و مال و ثروتشان را با آنکه دوست دارند به خویشان و یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان و سائلان و در راه آزادى  بردگان مى دهند ، و نماز را  با همه شرایطش  برپاى مى دارند ، و زکات مى پردازند ، و چون پیمان بندند وفاداران به پیمان خویشند ، و در تنگدستى و تهیدستى و رنج و بیمارى و هنگام جنگ شکیبایند ; اینانند که  در دین دارى و پیروى از حق  راست گفتند ، و اینانند که پرهیزکارند . آیه کریمه مشتمل است بر دو بخش : نفى و سلب ، اثبات و ایجاب .در بخش نفى ، نیکوکارى پندارى و خیالى را باطل مى سازد در بخش ایجاب ، نیکوکارى حقیقى را معرفى مى کند .در آغاز چنین مى گوید : گمان نبرید رو به مشرق و مغرب ایستادن نیکوکارى است و خود را بدان دلخوش کرده ، نیکوکار بدانید .مسیحیان به کلیسا رفتن ورو به مشرق ایستادن و اورادى خواندن را نیکوکارى مى دانند و انجام مراسم دین و آیین نزد آنان همین مى باشد وبس .یهودان به کنشت رفتن و به سوى مغرب رو کردن و نیایشى را انجام دادن را نیکوکارى مى دانند و تنها به این کار در انجام وظایف دینى بسنده مى کنند ، قرآن به هر دو گروه هشدار مى دهد و خطاى آنان را به ایشان اعلام مى دارد .این طرز فکر در میان مسلمانان نیز موجود است .دسته اى از انجام فرائض دین امتناع دارند و مى گویند : قلب بایستى پاک باشد و قلب ما پاک است و جاى دین در دل است .دسته اى دیگر نیز در فرار از انجام مراسم مذهبى با آنان شریک اند ، تفاوتى که اینان دارند آن است که نیکوکارى را ساعتى نشستن و ذکرى را صدها بار گفتن مى دانند !گروه هاى چهارگانه با چنان منطقى نادرست در پى خواهش دل مى روند و آنچه که دل بخواهد آن مى کنند و خود را آدم خوب و نیکوکار مى شمارند ، اینان خود را گول مى زنند و بدین وسیله تقوا و پرهیزکارى را انکار مى کنند و ظلم و ستم را در جهان برقرار مى سازند .قرآن چنین منطقى را تخطئه مى کند و این روش ها را نیکوکارى نمى داند و خطاى بشر را آشکار کرده ، وى را راهنمایى مى کند .سپس در بخش اثبات نیکوکارى را معرفى مى کند چون منفى بافى ، روش قرن نیست ; قرآن از رازى بزرگ پرده برمى دارد ، رازى که براى بسیارى نهفته است و آن راز چنین است : نیکوکارى ترکیبى است از کار دل و کار اعضا و جوارح و کسى که از این مجموعه شریف برخوردار باشد ، نیکوکار خواهد بود .با دل تنها نیکوکارى محقق نمى شود ، با ذکر زبانى کسى نیکوکار نخواهد شد ، با ساعتى سرپا ایستادن و به سوى مشرق و یا مغرب رو کردن ، کسى سعادتمند نمى شود و عدالت اجتماعى برقرار نمى گردد .نیکوکارى از دو چیز تشکیل مى شود : یکى قلبى و درونى و دیگر پیکرى و برونى .ایمان به خدا ، ایمان به رستاخیز ، ایمان به فرشتگان ، ایمان به پیامبران ، ایمان به کتاب هاى آسمانى ; از وظایف قلب و درون بشر است و آن که قلبش آکنده از این ایمان ها باشد ، گفتارش و رفتارش ایمانى و نورانى خواهد بود .نیکوکارى پیکرى ، راهنمایى است براى وظایف اعضا و جوارح و آن عبارت است از کمک و یارى خویشان و نزدیکان ، نوازش کردن یتیمان ، نوا دادن به بینوایان ، دستگیرى واماندگان ، نجات دادن بردگان ، وفا کردن به عهد و پیمان ، استقامتورزى بردگان ، استقامتورزى در بى نوایى و تهیدستى ، پایدار بودن در نبرد ، نماز خواندن ، زکات پرداختن .

 

 

  388
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

      حقوق معاشرت از دیدگاه امام صادق(علیه السلام)
      سخن ناشر
      پیش گفتار
      اسلام آیین جاوید و کامل
      فقط اسلام مورد پذیرش خداست
      اسلام آیینى جهان شمول
      توجه اسلام به مساله معاشرت
      معاشرت ، هماهنگى با نظام خلقت
      همبستگى و رفاقت موجودات
      پرهاى پرندگان و حیات انسان

بیشترین بازدید این مجموعه

      تهجّد و عبادت نیمه شب
      تهى بودن درون از حرام
      عبرت آموزى امیر تیمور
      اوج رفاقت انسانى و الهى
      عنایت حضرت امام رضا (علیه السلام)
      نیکوکاران در قرآن
      آسیه همسر فرعون
      مومن آل فرعون
      نهى از معاشرت با روى گردانان از حق
      روح را صحبت ناجنس عذابى است الیم

 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز