فارسی
جمعه 02 فروردين 1398 - الجمعة 15 رجب 1440
  433
  0
  0

چگونه همنشيني با هواپرستان علت فراموشي ايمان ميشود؟

  همنشيني با هوي پرستان بايد ترك شود هوي پرستان كه عقل و انديشه و احساسات برين را فداي اميال و هواهاي نفساني خود نمودهاند، اصرار شديد بر آن دارند كه براي توجيه نابود كردن سرمايههاي الهي تا بتوانند از ارزش و عظمت آنها بكاهند و در اين راه بهرگونه ياوهگوئي و خرافات دست يازند و مطلوبيّت اشباع اميال و هواهاي نفساني را با بيانات جالب بعقيدة خودشان اثبات كنند.
اگر مقداري هم سواد داشته باشند، در صدد استدلال و استشهاد به گفتار يا عمل كساني مينمايند كه از يك بعد شهرت چشمگيري داشته باشند و بهرحال، هوي پرستان براي توجيه روشي كه در زندگي پيش گرفتهاند، بهمه گونه توجيهات نامعقول تن ميدهند، همنشيني با اين بازيگران عقل و انديشه و احساسات عالي را ميفرسايد و فضاي درون را تيره و تاريك ميسازد و همة نظم و قوانين عالم هستي و سرمايههاي انساني را در برابر هوي و هوس بازيهاي خود، رنگ پريده ميسازند و در خواب ناهشياري فرو ميروند. كساني كه با اهل هوي و هوس مجالست نمايند و نتوانند آنها را از لجن كثيفي كه در آن فرو رفتهاند نجات بدهند، اگر داراي شخصيّت ناتواني باشند، بدون ترديد تدريجاً خود را در برابر آنان خواهند باخت و روزي فرا خواهد رسيد كه آنچه را كه امروز قبيحترين معصيت تلقّي ميكنند، در آنروز آنرا بعنوان يك امر طبيعي و شايسته انجام خواهند داد. و اگر داراي شخصيّت نيرومند بوده باشند، درست است كه نيروي شخصيّت نخواهد گذاشت كه خود را در برابر هوي پرستان ببازند، ولي قطعاً از مشاهدة انحرافات و معصيتهائي كه مرتكب ميشوند، زجر و شكنجه خواهند ديد. و اگر فرض كنيم قدرت شخصيّت آنان بقدري زياد باشد كه از مشاهدة نابخردي و نابكاري اهل هوي و هوس احساس زجر و شكنجه نخواهند كرد، جاي شكّ نيست كه همنشيني آنان با هويپرستان، خود نوعي توجيه روش آنان تلقّي خواهد گشت، يعني هم خود هويپرستان به روش خود جرئت بيشتري خواهند داشت و هم عدم اهمّيّت هويپرستي و طبيعي بودن آن در جامعه انعكاس خواهد يافت.


منبع : پاسخگو
  433
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

      آیا امام حسین بعد از شهادتشان، پیکرشان را با اشاره و ...
      یاران با بصیرت امام علی (ع) را چه کسانی بودند؟
      لطفا درباره زندگی‌ امام جواد(ع) توضیح دهید.
      حضرت امام رضا(ع) چند فرزند پسر داشتند؟
      شب لیله الرغائب چه فضیلت و اعمالی دارد؟
      براي گناه نکردن (جلوگيري از گناه) چه اذکار يا دعاهايي ...
      فضیلت ماه رجب چیست ؟
      اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان امام هادی(ع) چگونه بوده است؟
      با توسل و دعا و... مشکلاتم برطرف نشده و اوضاع بدتر شده ...
      رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از انسان راضي ...

بیشترین بازدید این مجموعه

      فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ استاد ...
      چرا باید حجاب داشته باشیم؟
      تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟
      فرق حيوان با انسان در چیست؟
      آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب آن چیست؟
      چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از كارهاي ما ...
      سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات او چيست؟
      رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از انسان راضي ...
      قاتل حضرت زهرا کیست؟
      شب لیله الرغائب چه فضیلت و اعمالی دارد؟

 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز