فارسی
يكشنبه 17 فروردين 1399 - الاحد 11 شعبان 1441

  555
  0
  0

آسيبهاي روحي و زيانهاي اجتماعي رياكاري چيست؟

 در اين مورد به بعضي از آسيبهاي روحي و زيانهاي اجتماعي كه از رياكاريها بوجود ميآيند، اشاره ميكنيم:
1ـ هيچ ضرري براي يك روح بالاتر از آن نيست كه عملي را كه بجا ميآورد، بجاي آنكه موجب اعتلاي روح او بوده باشد، موجب سقوط آن در شرك شود و وسيلة اهانت به مقام ربوبي گردد.
2ـ نتيجة شركي كه از رياكاري بوجود ميآيد، سقوط همة ارزشها و اصول است، زيرا رياكار با ريائي كه انجام ميدهد با عظمتترين و با ارزشترين حقيقت را كه عبارتست از شكوفا ساختن روح با قرار گرفتن در جاذبة كمال الهي مورد اهانت قرار ميدهد و آنرا با يك انسان كه چه بسا كه از شقيّترين اشقياء باشد معاوضه ميكند!! براي چنين كسي هيچ ارزشي مفهوم نخواهد داشت.
3ـ نوعي اضطراب و تشويش دروني كه در نتيجة رياكاري درون آدمي را فرا ميگيرد كه با هيچگونه تلقين و تسليت منتفي نميگردد، مگر اينكه قبح رياء را درك كند و توبه و بازگشت نمايد.
4ـ ضررهاي اجتماعي كه از رياكاري عائد انسانها ميگردد، بسيار است از آنجمله: رواج آرايش ظاهر و صورتسازي و مقدّم داشتن آن بر حقيقت كه تدريجاً شكل اصل و قانوني بخود ميگيرد و مردم را دربارة حقائق، بيخيال و بياعتناء ميسازد و چه بسا حقيقت را منفور جلوه ميدهد! رياكاري وقيحترين صفت را كه عبارت است از دروغگوئي، پسنديده جلوه ميدهد، زيرا رياكاري يكي از مهمترين موارد تخلّف واقعيّت از نمود و علامت است كه نيرومندترين عامل سقوط فرد و اجتماع است. اين صفت رذل و وقيح بقدري داراي اشكال متنوّع و ناملموس باريك و خفيّ است كه تشخيص آن حتّي گاهي براي خود رياكار هم دشوار است، ولي خوشبختانه استحكام مقداري از اصول و قوانيني كه واقعيّات را از ظاهر سازيها تفكيك ميكند، ميتواند پشت اين پيراهن شفّاف را بخوبي نشان بدهد ـ
ثوْبُ الرِّياءِ يَشِفُّ عَمّا تَحْتَهُ
وَإِذَا الْتَبَسْتَ بِهِ فَإِنَّكَ عارِ
[لباس رياء با شفّافيتي كه دارد، زير خود را نشان ميدهد و هنگاميكه با اين لباس خود را پوشانيدي، قطعاً تو برهنه و عرياني] بنابراين يكي از مهمّترين شرائط حركت در مسير «حيات معقول» دوري از رياكاري است كه بدون اخلاص امكانپذير نيست.


منبع : پاسخگو
  555
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

    مدیتیشن از نظر شرعی قابل قبول هست یا نه؟
    نفس با روح چه فرقي دارد؟
    براي رسيدن به مقام طي الارض راه حل چيست؟
     مبدا تاریخ چیست؟
    برای درمان و رهایی وسواس چه باید کرد؟
    چه اموري باعث تقويت چشم بصيرت مي شود؟
    چگونه عاقبت به خير شويم و اصولاً عاقبت به خير شدن چيست؟
    آیا خواندن نماز در پنج وقت صحیح تر است یا در سه وقت؟
    چرا باید حجاب داشته باشیم؟
    راه ترک خودارضایی ( استمنا ) چیست؟

بیشترین بازدید این مجموعه

      چرا باید حجاب داشته باشیم؟
      چه اموري باعث تقويت چشم بصيرت مي شود؟
      چگونه عاقبت به خير شويم و اصولاً عاقبت به خير شدن چيست؟
      نفس با روح چه فرقي دارد؟
      تفاوت یقین و ایمان در چیست؟
       مبدا تاریخ چیست؟
      مدیتیشن از نظر شرعی قابل قبول هست یا نه؟
      بهترین راه ترک خود ارضایی چیست؟
       معنای لعن چیست؟    
      آیا خواندن نماز در پنج وقت صحیح تر است یا در سه وقت؟

 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز