Azəri
Wednesday 26th of February 2020
Ictima və ailə
ارسال پرسش جدید

Həzrəti Əli (ə) kimdir?

Həzrəti Əli (ə) kimdir?
Allahın adı ilə Həzrəti Əli (ə) kimdir? Həmd və səna olsun Allaha, onun salam və salavatı olsun bəşərin ən yaxşısı Həzrət Məhəmməd (s) və hidayət yolunun çıraqları olan əhli- beytinə. Tarixi sənədlərə əsasən İmam Əli (ə) "Ammul-fil"-Peyğəmbərin (s) doğulduğu 570-ci ildən 30 il sonra,cümə günü əzəmətli Kəbənin daxilində dünyaya göz açmışdır. O, həzrətin atası Əbdülmüttəlibin ...

İslam baxımından cinsi əlaqələrinin qanunauyğun və ya qanunsuzluğu uşağın taleyində müsbət və mənfi rol oynayır.

İslam baxımından cinsi əlaqələrinin qanunauyğun və ya qanunsuzluğu uşağın taleyində müsbət və mənfi rol oynayır.
4 . دور كيفية الجماع   4. Cinsi rabitə: إنّ لحلية الجماع وحرمته دور أساسي في تكوين الخصائص الإيجابية، أو السلبية للطفل من وجهة نظر الإسلام. والنعمة الإلهيّة الاُولى للإنسان من منظار الإسلام هي طيب الولادة، فالكثير من المفاسد الاجتماعية هي حصيلة السلوك ...

BİRİNCİ HİSSƏ

BİRİNCİ HİSSƏ
BİRİNCİ HİSSƏ UŞAQ TƏRBİYƏSİNİN ƏASLARI İşarə Birinci fəsil: Ailə mühiti İkinci fəsil: Gen və irsiyyət Üçüncü fəsil: Ata-ananın qidası Dördüncü fəsil: Cinsi rabitə المدخل تمثّل الاُسرة أوّل ركن أساسي في تربية الأطفال الصالحين. فأساس شخصية الطفل يتشكّل في الاُسرة، ولذلك تقسم حقوق الطفل على ...

Uşaq tərbiyəsi

Uşaq tərbiyəsi
Uşaq tərbiyəsi Uşaq- anlayışı bizim qalmağımız və gələcəyimiz deməkdir. Sağlam uşaq hər bir evin sevgi və qalması deməkdir. Hər bir körpə ailəyə xoşbəxtlik və fərəh gətirir. Amma bu həmişə belə olmur. Bəzən onlar ailələrinin bədbəxt olmalarının da səbəbkarı olurlar. İslama görə Həm valideyinlər və həm uşaqların özünəməxsus vəzifələri var. Hər iki tərəfdən biri bu öhdəlikləri ...

QURANDA NÜMUNƏVİQIZ VƏ OĞLAN

QURANDA NÜMUNƏVİQIZ VƏ OĞLAN
QURANDA NÜMUNƏVİ QIZ VƏ OĞLAN   Ələddin məlikov   Səadətə çatmaq üçün ən mühüm meyarlardan biri yaşayışda münasib nümunələrin olması və onlardan istifadə etməkdir. Şəksiz cavanlar özünəməxsus bir mərhələdə olduqları üçün, öz həyatlarını idealların rəftar və davranışları ilə uzlaşdırmaq məqsədi ilə özlərinə ideal şəxsiyyət tapmaq niyyətindədirlər. Məhz buna görə ...

Ələddin məlikov

Ələddin məlikov
Ələddin məlikov   Səadətə çatmaq üçün ən mühüm meyarlardan biri yaşayışda münasib nümunələrin olması və onlardan istifadə etməkdir. Şəksiz cavanlar özünəməxsus bir mərhələdə olduqları üçün, öz həyatlarını idealların rəftar və davranışları ilə uzlaşdırmaq məqsədi ilə özlərinə ideal şəxsiyyət tapmaq niyyətindədirlər. Məhz buna görə Quran kərim insanların həyatında qurucu ...

Ədalətə iqtisadi cəhətdən baxış:

Ədalətə iqtisadi cəhətdən baxış:
3. Ədalətə iqtisadi cəhətdən baxış: İqtisadi ədalət, xüsusi malikiyyət hüququnun qanunlaşmasıdır. İqtisadi qanunlar, idarə və iş sistemləri, iqtisadi yoxsulluğun qabağını almaq, sərmayələrin hədərsiz toplanması, istehsal, ixrac və idxalın tənzimlənməsi, alış-verişin uyğunlaşması, məhsulların bölünməsi, hüquqların düzəlməsi və s ədalətə uyğun icra edilməlidir. Dövlət səlahiyyətinə ...

ƏDALƏTİN MÜXTƏLİF CƏHƏTLƏRİ

ƏDALƏTİN MÜXTƏLİF CƏHƏTLƏRİ
ƏDALƏTİN MÜXTƏLİF CƏHƏTLƏRİ Bir çox insanlar ədalətin tərifində və adil şəxs dedikdə onun həqiqətinə varmırlar. Hər hansı bir dövlətin rəhbərini və ya məsul işçini şəxsi mənafedən uzaqdırsa və mövcud qanunu hamı üçün bərabər şəkildə icra edirsə, (qanunun qəbul edilməsində insanların rolunun olub-olmamasının heç bir rolu yoxdur.) Adil hesab edirlər. Məsələn, “Ənuşirəvan, və onun ...

Beynəlxalq ədalət

Beynəlxalq ədalət
Beynəlxalq ədalət. O vədə verilmiş cəmiyyət və müqəddəs dövlətin ən bariz xüsusiy -yətlərindən biri beynalxalq səviyyədə ədalətin icra olunmasıdır, yüzdən artıq rəvayət bunu açıq-aşkar bildirir. O cümlədən bəzi rəvayətlərdə bu kəlmələrlə: “ Yer üzünü ədalət və qistlə1 dolduracaq, necə ki, sitəm və zülmlə dolmuşdu.”  və bu kəlmələrlə gəlmişdir: “ Allah yer üzünü onun ...