Azəri
Sunday 23rd of February 2020
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Qeybətin gətirdiyi dünya və axirət bəlaları

Qeybətin gətirdiyi dünya və axirət bəlaları
Bəzi çirkin əməllərimiz insanlarla rabitəmizə mənfi təsir qoyar. Bu çirkin əməllərdən biri də qeybətdir. Qeybət elə bir şeydir ki, əgər həmin insan bu xəbəri eşitsə, xoş qarşılamaz. Yəni, sən kiminsə nöqsanını başqalarının yanında deyirsən. Bu nöqsan ola bilsin ki, əxlaq, rəftar və bədən eybləri olsun. Qeybət sırf dillə edilən bir əməl deyildir. Yazmaq və ya işarə etmək ...

İnsan niyə ölür?

İnsan niyə ölür?
nsan elə bir varlqıdır ki, bu dünyada az və məhdud bir həyat sürər və sonra da cavidan dünyaya yollanar. “Hər bir millət və dəstə üçün (dünya həyatından müəyyən) bir müddət vardır. Beləliklə, müddətləri başa çatdıqda ondan nə bir saat gecikər və nə də qabağa keçərlər”. (“Əraf” 34).Dünya həyatı başdan-başa ...

ÜMUMI SEÇIM, YAXUD ƏKSƏRIYYƏTIN RƏYI

ÜMUMI SEÇIM, YAXUD ƏKSƏRIYYƏTIN RƏYI
ÜMUMI SEÇIM, YAXUD ƏKSƏRIYYƏTIN RƏYIHələ çoxdan bu fikirdə olanlar Peyğəmbərin (s)”لا تجتمع امّتى على الخطا “ (Ümmətim səhv işdə bir nəzərə gəlməzlər) sözünü özləri üçün dəlil gətirmişlər. Bu rəvayətin sənədinin düz olub-olmamasını araşdırmazdan öncə bu cümlənin mənası bu deyildir ki, heç bir ...

Mərifət və itaət

Mərifət və itaət
1-Mərifət və itaətMəhdi (ə)-ın köməkçiləri Allah və öz imamları barəsində dərin mə`rifətə malik və kamil agahlıqla haqq səhnəsində hazır olmuşlar. İmam Əli (ə) onların barəsində buyurmuşdur: «Onlar elə kişilərdir ki, Allahı layiqli şəkildə tanımışlar.»[1]Onların imama qarşı mə`rifət və e`tiqadları da ruhlarının dərinliklərinə işləmiş, bütün ...

İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (1)

İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (1)
İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (1)SİONİZM İMPERİALİZMİN XİDMƏTİNDƏ--------------------------------------------------SIONIZM HAQQINDA--------------------------------------------------Mətn :Dünya miqyasında baş verən qlobal siyasi proseslərin düzgün təhlilini vermək, həmin proseslərin arxasında duran qvvələri və onların niyyət və məqsədini məyyən etmədən mümkün ...

SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİKLƏ MÜBARİZƏ!

SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİKLƏ MÜBARİZƏ!
Əvvəlcə bu məsələ ilə bağlı bir iradı aradan qaldırmaq zəruri görünür. O da budur ki, “bədbinlik” hissi insanın ixtiyarından xaric olduğundan ondan çəkinmək mümkün deyildir. Məsələn, insan bir mənzərəni müşahidə etdikdə, yaxud bir söz eşitdikdə, yaxud bir məsələ və şəxsin mənfi tərəfi haqqında fikirləşdikdə, ixtiyarsız olaraq bədbinlik onun fikrinə ...

QEYBƏT QURAN BAXIMINDAN

QEYBƏT QURAN BAXIMINDAN
 Qurani-Kərim qeybəti insana zidd əməl sayır və onu şəxsin öz ölmüş qardaşının ətini yediyi kimi tanıtdırır. Məlumdur ki, “insan ətini yemək”, özü də həmin surətdə insandan baş verə biləcək ən pis əməldir. Quranda bu ibarə yalnız qeybət barəsində işlənir. Bu bənzətmənin səbəbi də aydındır. Çünki İslam nöqteyi-nəzərindən müsəlman ...

YALAN – TƏHLÜKƏLİ BƏLA

YALAN – TƏHLÜKƏLİ BƏLA
Dilə aid olan, daim cəmiyyətdə böyük ziyanlar törədən şiddətli xəstəliklərdən, təhlükəli bəla və günahlardan biri də yalandır. Yalan böyük günahlardan olub, bütün çirkinliklər və pisliklərin mənşəyi, açarıdır.İmam Baqir (ə) buyurur:اِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ اَقْفالا وَ جَعَلَ ...

QEYBƏTİN TƏHLÜKƏLƏRİ

QEYBƏTİN TƏHLÜKƏLƏRİ
Qurani-Kərim ayələri, Peyğəmbəri-Əkrəm (s) və Əhli-beyt imamlarından nəql olunan rəvayətlər baxımından bu günahın mahiyyəti, onun fərdi və ictimai təsirləri diqqəti özünə cəlb edir. Əksərən bu mühüm məsələyə əhəmiyyət verilməsə də, İslamda ona çox ciddi yanaşılır. Qurani-Kərim ayələri ilə yanaşı, rəvayətlərdə də qeybətlə bağlı “Qeybət imanla bir ...

Islamda və vahabiçilikdə matəm

Islamda və vahabiçilikdə matəm
Islamda və vahabiçilikdə matəm Əzədarlıq və matəm İslamda yeni bir fenomen deyildir. Elə ilk günlərdən müsəlmanlar əzizlərinin vəfat, yaxud şəhadəti üçün göz yaşı axıtmışlar. Seyyiduş Şuhəda Həmzənin şəhadəti, yaxud Xədicənin (s) vəfatını nümunə göstərmək olar. Eləcə də sonralar İmam Hüseyn (ə) üçün olan təziyə və müsibət ...

And olsun Kəbənin Allahına, qurtuldum»

And olsun Kəbənin Allahına, qurtuldum»
 Əbdürrəhman ibn Mülcəm hicri qırxıncı il şəban ayının axırlarında Kufəyə gəlir. Kimsə onun məqsədindən xəbərdar deyildi. İbn-Mülcəm tanışlarından birinin evində qalıb, mübarək ramazan ayının on doqquzuncu gecəsini gözləməyə başladı. Bir gün dostlarından birinin görüşünə gedərkən orada Qutam adlı gözəl bir qadınla rastlaşdı. Bu qadının atası ...

Aclığın dəyəri nədir?!

Aclığın dəyəri nədir?!
Aclıq, bütün dinlərdə; o cümlədən  yəhudi, xristian və islam kimi dinlərin əsas təməllərdən sayılır və vaciblərindən hesab olunur. İnsanın nəfsi cəhətdən təkmilləşməsində və Allahı tanımasında çoxlu faydalara malikdir.Orucluq zamanı aclığın fiziki və mənəvi faydaları haqqında müxtəlif mənbələrdə mətnlər mövcuddur.Bizim müqəddəslərimizin kəlamında isə ...

Susuzluğun “Fumaria” (şahtərə) bitkisi ilə qarşısının alınması

Susuzluğun “Fumaria” (şahtərə) bitkisi ilə qarşısının alınması
Susuzluğun aradan qaldırılmasi üçün bitkiYayda , xüsusən oruc tutanlar üçün susuzluğun qarşısını almaq üçün mümkün olan ən sadə  yollardan birisi, şahtərə bitkisinin suyundan iftar vaxtı içməkdir.  Bu lətif bitkinin suyunu içmək mədə və həzm sistemi zəif olan şəxslər üçün çox münasibdir. Bu bitkinin ...

Bu ayda ən yaxşı əməl haramdan çəkinməkdir

Bu ayda ən yaxşı əməl haramdan çəkinməkdir
Səduq “Əmali”də Əmirəl-möminindən (ə) nəql etmişdirki, deyir: Peyğəmbər (s) bir gün bizim üçün xütbə oxuyub buyurdu:“Ey insanlar, Allahın ayı sizə tərəf üz tutub...” Sonra Ramazan ayının fəziləti haqqında sözünü davam etdi. Mən soruşdum: Ey Allahın rəsulu, bu ayda ən yaxşı iş nədir? Buyurdu: “Pəhriz və Allahın haram ...

Ramazandan sonra

Ramazandan sonra
  Ramazan ayından sonra oturub özümüzü yoxlamalıyıq, Ramazan ayında keçirdiyimiz günləri xatirələr kimi gözümüzün önündən keçirməliyik. Nə etdik o ayda, nəyi edə bilmədik, nəyi etməliydik, nəyi etməməliydik, hansı əməl həqiqətən ürəyimizdən oldu, hansı əməl tə'sirsiz oldu, hansı əmələ tərəddüdlə yanaşdıq, hansı əmələ ...

SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİYİN İCTİMAİ ZƏRƏRLƏRİ

SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİYİN İCTİMAİ ZƏRƏRLƏRİ
Sui-zənn və bədbinliyin ictimai zərərləri və mənfi təsirləri olduqca çoxdur:1. Sui-zənn, bədbinlik və bədgümanlıq ictimai reallıqları dərk etməyə mane olur. Bu xislətə düçar olan və hamıya bədbinliklə baxanlar hadisələrin və ictimai səhnələrdəki fəaliyyətlərin səbəblərini ayırd edə bilməyib, çoxlu səhvlərə yol verir, öz aləmində hər şeyi həqiqətə zidd ...

Qeybət haqqında nə bilirik?

Qeybət haqqında nə bilirik?
 Qeybətin çirkin və ağrılı nəticələri var. Bu nəticələr həm qeybət edəni, həm də qeybəti eşidəni hədələyir. Fərdi və ictimai zərərlərinə görə qeybət böyük günahlardan (günahi-kəbirə) sayılır. Əxlaq elmində qeybət deyəndə bir kəsin arxasınca onu narahat edəcək sözlər nəzərdə tutulur. Fərqi yoxdur ki, qeybəti edilən şəxsin fiziki və ya mənəvi ...

Mətaf (təvaf yeri) və Məqami İbrahim (ə)

Mətaf (təvaf yeri) və Məqami İbrahim (ə)
 Mətaf (təvaf yeri) və Məqami İbrahim (ə)Kəbə təvafında keçmişdən, hacıların təvaf etməsinə əngəl olan bir neçə tikili var idi. İlbəil çoxalan zəvvarların təkidi ilə 1967-ci ildə 3 x 6 metrə çatan Məqami-İbrahimin binası, Zəmzəm suyu içilən tikili və minbər buradan götürüldü. Zəmzəm quyusu üçün yeraltı sahə hazırlanıb oraya ...

Tövhid haqqında

Tövhid haqqında
slam əqidəsi silsiləsindən    Tövhid – ərəb dilində “vahidlik, yеganəlik” mənasını ifadə еdən “vəhdət” sözündəndir. Mənası Allahı vahid, yəni bənzərsiz və şəriksiz olaraq qəbul еtmək və Ona iman bəsləməkdir. Tövhid əqidəsi Islam dininin bünövrəsidir, müsəlmanın bir növ “kimlik kartı”dır. Tövhidsiz Islam və ...

İslam dini və elm (4)

İslam dini və elm (4)
 İslam dini və elm (4)Allahın adı iləİngilis alimi Cember yazır: "Etiraf etməliyik ki, müsəlmanlar öz insanlıq və səadət bəxş edən adət-ənənələri ilə bizim torpaqlara işıqlı bir mədəniyyət daxil etmişdilər. Əgər 711-ci ildə Tariq ibn Ziyadın başçılığı altında müsəlmanlar Cəbəlüt-Tariq boğazından Avropaya keçməsəydilər biz indiki vəziyyətimizə heç bir ...