Azəri
Saturday 19th of October 2019
  82
  0
  0

“Rəbbin və mələklər səf-səf gələrlər” ayəsində “səf”in mənası nədir?

“Fəcr” surəsinin 22-ci ayəsində deyilən و َجَاء رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفّاً صَفّاً “Rəbbin və mələklər səf-səf gələrlər” ayəsində səf sözü nə məna daşıyır?

Qısa cavab

Bu kəlmə və ondan alınan başqa kəlmələrdən digər ayələrdə də istifadə olunmuşdur.[1] Səf kəlməsinin mənası əşyaların düz xətt üzərinə olmasıdır. İnsanların və ya ağacların səflərə düzülməsi kimi.[2] Ayədəki “səffən” kəlməsi sintaktik təhlil baxımından məlaikələr üçün haldır. Məna nəzərindən isə Quran təfsirçiləri çox ehtimallar vermişlər. Nümunə üçün aşağıdakıları qeyd edirik:

  1. Məqsəd budur ki, məlaikələr müxtəlif cərgələrdə gələcəklər və onların bu cür düzülüşü malik olduqları dərəcə və mərtəbələrinə əsasəndir.[3]
  2. Məqsəd hər bir asimanın mələklərinin tərtiblə nazil olmasıdır. Bunlar da tərtiblə və cərgələrə düzülmüş halda gələrlər, özü də cinləri və insanları əhatə edəcəklər.[4]
  3. Bəziləri də onu camaat namazındakı cərgələrə təşbeh etmişlər ki, məlaikələr əvvəlcə birinci, sonra ikinci və s. cərgələrin arxasınca hazır olurlar.[5]

Bu sualın ətraflı cavabı yoxdur.

 

[1] “Kəhf” surəsi, ayə: 48, “Taha ” surəsi, ayə: 64, “Həcc” surəsi, ayə 36 və sair.

[2] Rağib İsfahani, “Əl-mufrədat fi ğəribil-Quran”, səh. 486, “Darul-elm”, “Əd-darul-Şamiyyə”, Dəməşq- Beyrut, 1412-ci il

[3] Beyzavi, Əbdullah ibni Ömər, “Ənvarut-Tənzil və əsrarul-tə’vil”, 4-cü cild, səh. 311, “Daru ehyait-turasil-ərəbi”, Beyrut, 1418-ci il

[4] Zəməxşəri, Məhmud, “Əl-kəşşafu ən-həqaiqi ğəvamizil-Tənzil”, 4-cü səh. 751, “Darul-kitabil-ərəbi”, Beyrut

[5] Tusi, Məhəmməd ibni Həsən, “Ət-tibyan fi təfsiril-Quran”, 10-cu cild, səh. 347, “Daru ehyait-turasil-ərəbi”, Beyrut bi.ta

Ətreaflı cavab

Бу суалын изаһлы ҹавабы јохдур.

  82
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Fürsətlərdən istifadə edək ki, İlahi əzab gəldikdə möhlət verilməyəcəkdir
      Bakıda mübarək Ramazan ayının ilk günü və niyyət gecəsinin tarixi açıqlandı
      Pakistanda Şiə jurnalist oğurlandı daha bir Şiə isə Şəhid edildi
      Həzrət Əlinin (ə) son anlarında İmam Həsən (ə) və İmam Hüseynə (ə) vəsiyyəti
      Lütfən, Qədir-Xum xütbəsini tam şəkildə bəyan edin.
      Həzrət Zeynəbin (s) dəfn yeri hansı ölkədədir?
      Peyğəmbərə (s) görə salamın əhəmiyyəti nədir?
      Həzrət Müslim kim idi?
      Ayətullah Behcətin (rəhmətullahi əleyh) dediyi “bu əsrin qocaları da imam Zaman ...
      Nə üçün Peyğəmbərin(s) xəstə olduğu müddətdə İmam Əli (ə) hətta bir dəfə belə ...

 
user comment