Azəri
Friday 22nd of February 2019
  18
  0
  0

Quranın neçə surəsi heyvanların adı ilə bağlıdır?

Quranın neçə surəsi heyvanların adı ilə bağlıdır?

Qısa cavab

Quranın beş surəsindən hər biri bir heyvanın adı ilə bağlıdır:

1 - “Bəqərə” surəsi (dişi inək), 2 - “Nəhl” (bal arısı), 3 - “Nəml” (qarışqa), 4 - “Ənkəbut” (hörümçək) və 5 – “Fil” surəsi.[1]

Bu surələrin fəziləti:

  1. “Bəqərə” surəsi: Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-dən “Quranın hansı surəsi və hansı ayəsi daha çox fəzilətə malikdir?” - deyə soruşduqda, həzrət “Bəqərə” surəsi və Ayətəl-kürsü” deyə cavab verdi.[2]
  2. “Nəhl” surəsi. Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) buyurmuşdur: “Hər kəs “Nəhl” “surəsini tilavət etsə, Allah-taala dünyada ona verdiyi nemətlərdən qiyamətdə hesab almaz.”[3]
  3. “Ənkəbut” surəsi. Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) buyurmuşdur: “Hər kəs “Ənkəbut” surəsini tilavət etsə, Allah-taala onun əməl dəftərində (bütün) mömin və münafiqlərin sayından on qat artıq həsənə qeyd edər.”[4]
  4. “Nəml” surəsi. İmam Sadiq (əleyhis-salam) buyurur: “Hər kəs “Şura”, “Nəml” və “Qəsəs” surələrini cümə axşamı oxusa, ilahi övliyalardan olar.”[5]
  5. “Fil” surəsi. İmam Sadiq (əleyhis-salam) buyurur: “Hər kəs vacib namazlarında “Fil” surəsini oxusa, qiyamət günü dağlar, səhralar və səhraların qumları “bu şəxs namaz qılanlardan idi” deyə şəhadət verəcəkdir.”[6]

“Fil” və “İlaf” surələri bir surə hesab olunduğuna (biri digərini tamamladığına) görə namazda “Həmd” surəsindən sonra “Fil” surəsini oxumaq istəsək, gərək ondan sonra “İlaf” surəsini də oxuyaq.[7] Diqqət yetirmək lazımdır ki, Quran ayələri və surələr üçün deyilən bu və başqa fəzilətlər o zamandır ki, dərindən düşüncə ilə yanaşı qiraət olunsun, onun sayəsində insanın ruhu ilahi maariflə sirab olsun.[8]

 

[1] Mirzə Baqir, Hüseyni, “Aşnayi və üns ba Quran”, “Hərəm” nəşriyyatı, səh. 43

[2] Yenə orada, səh. 232

[3] Yenə orada, səh. 237

[4] Yenə orada, səh. 241

[5] Əzizi, Abbas, “Quran surələrinin fəzilət və təsirləri”, səh. 47

[6] Yenə orada, səh. 114

[7] “Təhrirul-vəsilə”, 10-cu cild, “əl-qovlu fil-qiraəti vəz-zikr” bölməsi, məsələ 6

[8] “Təfsiri nümunə", 5-ci cild, səh. 144

Ətreaflı cavab

Бу суалын изаһлы ҹавабы јохдур.

  18
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Həzrət Musanın (ə) göstərdiyi möcüzədəki ilanla əlaqədar Quranda “seban”, yəni ...
      Ənfal surəsində bəyan edilən bütün ənfalın (qənimətlərin ) Allah və Onun Rəsuluna aid ...
      “Rəd” surəsinin 31-ci ayəsinin mənası nədir?
      “Rəbbin və mələklər səf-səf gələrlər” ayəsində “səf”in mənası nədir?
      Peyğəmbərlərdən birinin adı İsraildirmi? Və o şey ki, yeməyin özünə haram etdi nə ...
      Nə üçün Muhəmməd surəsinin 2- ci ayəsində «وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ ...
      Əllahus- səməddə, əs- səməd kəlməsi hansı mənadadır?
      Əl- həmdu lillahi rəbbil- aləmin" «الحمد لله رب العالمین» barəsində ...
      Quranda burucdan məqsəd nədir?
      Həmin ayədə buyurulur: ... إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ ...

 
user comment