Azəri
Tuesday 11th of December 2018
  10
  0
  0

Azan

Azan
Allahın Peyğəmbəri(s):«Bilal! Dur, bizə namazla rahatlıq bəxş et.»
Allahın Peyğəmbəri(s):«Şeytan namaza dəvət səsini eşidəndə qaçar.»
Allahın Peyğəmbəri(s):«Göyün əhli yer sakinlərindən azan səsindən başqa bir şey eşitmirlər.»
Müəzzin (Azançı)
Allahın Peyğəmbəri(s):«Müəzzinin günahları onun səsi çatan və gözü görən miqdarda bağışlanar. Və hər bir quru və yaş onu (sözlərini) təsdiqləyir və onun azanı ilə namaz qılanların sayı qədər onun üçün savab yazılır.»
İmam Əli (ə):«Azanı gərək sizin ən fəsahətliniz desin və pişnamazlığı dini məsələləri ən yaxşı biləniniz etsin.»
Qulağa azan oxumaq
Allahın Peyğəmbəri (s):«Ey Əli! Dünyaya oğlun və ya qızın gələn zaman onun sağ qulağına azan, sol qulağına iqamə oxu. Belə olan halda Şeytan heç vaxt ona zərər-ziyan vurmaz.»
İmam Sadiq (ə):«Əgər birinin xasiyyəti pisləşsə, onun qulağına azan oxuyun.»
 
 

Kitab: "Mizanül-hikmə"

Yazının tərtibində tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından istifadə olunub
  10
تعداد بازدید
  0
تعداد نظرات
  0
امتیاز کاربران
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      100 hədis
      Axmaqlıq
      Bəlallar
      Azan
      Əcəl
      Hamıdan yaxşı o kəsdir ki, ömrün keçib-getmə sürətini bilsin...
      İmam Əli (ə)-ın Kumeylə etdiyi tövsiyələrdən...
      Qəflət azğınlıqla nəticələnir
      QURANIN VƏSFI NƏHCÜL-BƏLAĞƏDƏ
      İSLAMI QƏBUL ETMƏK

user comment