Azəri
Friday 14th of December 2018
  17
  0
  0

Əcəl

İmam Əli (ə):«(Allah) əcəlləri (ömrün müddətini) təqdir edib, müəyyənləşdirib. Bəzilərini uzun və Bəzilərini qısa edib və bir qismini arxaya atıb və bir qismini qabağa salıb. Onların amillərini ölümə bağlayıb (əcəlin sona çatmasının səbəblərini hazırlayıb).»
 

 

İmam Əli (ə):«Əcəl və ölümdən doğru şey yoxdur.»
İmam Əli (ə):« Əcəl nə gözəl dərmandır.»
İmam Əli (ə):«İnsanın nəfəsləri onun ölümə tərəf addımlarıdır.»
Əcəl möhkəm bir qaladır.
Quran:
«Allahın izni olmayınca heç kəs ölmür. O, vaxtı müəyyən edilmiş bir yazıdır.»
Hədis:
İmam Əli (ə):«Əcəlin gözətçiliyi kifayətdir.»
İmam Əli (ə):«Əcəl möhkəm qaladır.»
Hər bir şeyin ömrü var.
İmam Əli (ə):« Hər bir şeyin müddəti və sonu vardır.»
İmam Əli (ə):«Allah hər bir şey üçün ölçü və hər bir ölçü üçün əcəl və son qoyub.»
Hər bir ümmətin əcəli (sonu) var.
Quran:
«Hər bir ümmətin ömür müddəti vardır. Onların əcəli gəlib çatdıqda ondan nə bircə saat yubanar, nə də qabağa keçərlər!»
«Biz heç bir məmləkəti əcəli gəlib çatmamış məhv etmədik. Heç bir ümmət nə əcəlindən qabağa keçə bilər, nə də ondan arxaya qala bilər.»
(Həmçinin müraciət et: Nəhl, 61; Ta Ha, 129; Ənkəbut, 5; Şura, 14, .Muminun, 43)
12.Şərti və qəti əcəl.
Quran:
«Sizi palçıqdan yaradan, sonra da bir əcəl müəyyən edən Odur. Qəti əcəl Onun yanındadır. Siz yenə də şübhə edirsiniz!»
Hədis:
İmam Sadiq (ə)-yuxarıda qeyd olunan ayənin təfsirində buyurmuşdur- «Naməlum (adsız) əcəl asılı və şərti haldadır, Allahın istəyi ilə tez və gec ola bilir. Amma məlum (adı olan) əcəl Allahın Qədr gecəsindən gələn ilin Qədr gecəsinə kimi qəzavü-qədər olaraq müəyyənləşdirdiyi əcəldir və Allah onun barəsində buyurmuşdur:«Onların əcəli gəlib çatdıqda bircə saat belə nə yubanar, nə də qabağa keçərlər.»
Şərti əcəli uzaqlaşdıran amil.
İmam Əli (ə):«Ömürlər sədəqə verməklə uzanır.»
İmam Sadiq (ə):«İnsanlar öz ömürlərindən çox öz yaxşılıq və ehsanları ilə yaşayırlar. Həmçinin əcəllərinin çatmasından çox günahlarının nəticəsində ölürlər.»
 
Kitab: "Mizanül-hikmə"
Yazının tərtibində tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından istifadə olunub
  17
تعداد بازدید
  0
تعداد نظرات
  0
امتیاز کاربران
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Öyüd
      Rəhmət haqqında rəvayətlər
      Quranda kainat barədə nə deyilir?
      Tərbiyəvi hədislər
      İpə-sapa düzülməmiş incilər
      Gülərüzül ol ki, Allah gülərüzlü insanı sevir, qaşqabaqlı ilə düşməndir”
      100 hədis
      Axmaqlıq
      Bəlallar
      Azan

 
user comment