Azəri
Friday 14th of December 2018
  19
  0
  0

İSLAMI QƏBUL ETMƏK

İSLAMI QƏBUL ETMƏK

İki- üç cild kitabdan başqa özümlə heç bir şey götürmədim. Çoxlu zəhmətdən sonra gecənin yarısı Urmiyyə şəhərinə daxil oldum.

Elə o gecə rəhmətlik Həsənağa müctehidin qapısına getdim. Mənim müsəlman olub gəlməyimi bildikdən çox sevindi və mən xahiş etdim ki, kəlimeyi təyyibəni və İslam dinin zəruriyyatını mənə təlim etsin. Hamısını mənə təlim etdi və öyrətdi. Yaddan çıxarmamaq üçün onları süryani xəttilə yazdım. Xahiş etdim ki, mənim müsəlman olmağımı heç kəsə bildirməsinlər ki, olmaya qohumlar və məsihilər eşidib məni incidərlər. Sonra gecə hamama gedib şirk və küfürdən tövbə qüslü etdim. Hamamdan çıxdıqdan sonra yenidən kəlimeyi İslamı dilimə gətirdim və zahirdə və batində haqq dininə qovuşdum.[1]

[1] - Ənisul- əlam, cild 1, hədis 6- 20 ss

  19
تعداد بازدید
  0
تعداد نظرات
  0
امتیاز کاربران
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Öyüd
      Rəhmət haqqında rəvayətlər
      Quranda kainat barədə nə deyilir?
      Tərbiyəvi hədislər
      İpə-sapa düzülməmiş incilər
      Gülərüzül ol ki, Allah gülərüzlü insanı sevir, qaşqabaqlı ilə düşməndir”
      100 hədis
      Axmaqlıq
      Bəlallar
      Azan

 
user comment