Azəri
Tuesday 19th of February 2019
  43
  0
  0

İSLAMI QƏBUL ETMƏK

İSLAMI QƏBUL ETMƏK

İki- üç cild kitabdan başqa özümlə heç bir şey götürmədim. Çoxlu zəhmətdən sonra gecənin yarısı Urmiyyə şəhərinə daxil oldum.

Elə o gecə rəhmətlik Həsənağa müctehidin qapısına getdim. Mənim müsəlman olub gəlməyimi bildikdən çox sevindi və mən xahiş etdim ki, kəlimeyi təyyibəni və İslam dinin zəruriyyatını mənə təlim etsin. Hamısını mənə təlim etdi və öyrətdi. Yaddan çıxarmamaq üçün onları süryani xəttilə yazdım. Xahiş etdim ki, mənim müsəlman olmağımı heç kəsə bildirməsinlər ki, olmaya qohumlar və məsihilər eşidib məni incidərlər. Sonra gecə hamama gedib şirk və küfürdən tövbə qüslü etdim. Hamamdan çıxdıqdan sonra yenidən kəlimeyi İslamı dilimə gətirdim və zahirdə və batində haqq dininə qovuşdum.[1]

[1] - Ənisul- əlam, cild 1, hədis 6- 20 ss

  43
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      “Rəbbin və mələklər səf-səf gələrlər” ayəsində “səf”in mənası nədir?
      Peyğəmbərlərdən birinin adı İsraildirmi? Və o şey ki, yeməyin özünə haram etdi nə ...
      Nə üçün Muhəmməd surəsinin 2- ci ayəsində «وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ ...
      Əllahus- səməddə, əs- səməd kəlməsi hansı mənadadır?
      Əl- həmdu lillahi rəbbil- aləmin" «الحمد لله رب العالمین» barəsində ...
      Quranda burucdan məqsəd nədir?
      Həmin ayədə buyurulur: ... إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ ...
      Quranın neçə surəsi ilahi peyğəmbərlərin mübarək adı ilə adlandırılmışdır?
      Nə üçün Quranda kafirlərlə əlaqədar فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ ...
      Quranda ölüm və cəhənnəm əzabları necə Allahın nemətlərinin qismindən hesab olunur?

 
user comment