Azəri
Wednesday 23rd of October 2019
  1919
  0
  0

TƏVƏKKÜL ETMƏK

TƏVƏKKÜL ETMƏK

TƏVƏKKÜL ETMƏK
İmam Sadiq (ə): Peyğəmbər (s) Zaturriqa müharibəsində bir dərənin kənarında bir ağac altında dayandı. Bu zaman sel gəldi və Peyğəmbərlə (s) tərəfdarlarının (qoşununun) arasında fasilə saldı. Müşriklərdən bir kişi gördü ki, Peyğəmbər (s) tərəfdarlarından uzaq düşübdür və selin gəsilməsini gözləyir. Oz döyüş yoldaşlarına dedi: Mən Məhəmmədi öldürəcəyəm. Gəldi, Peyğəmbərin (s) üstünə qılınc çəkib dedi: Ey Məhəmməd! Kim səni mənim əlimdən xilas edə bilər?
Peyğəmbər (s) buyurdu: Mənim və sənin Allahın".
Bu zaman Cəbrail (ə) o kişini atından saldı və o, kürəyi üstə yerə düşdü. Peyğəmbər (s) qalxdı, qılıncını götürdü, onun sinəsi üstündə oturdu və buyurdu: "Ey ğəvrəs! Kim səni mənim əlimdən xilas edə bilər?
Ərz etdi: Sənin kərəmin, böyüklüyün, və bağışlamağın ey Məhəmməd!
Peyğəmbər (s) onu buraxdı. O kişi yerdən qalxaraq dedi: And olsun Allaha sən məndən daha yaxşı və daha şəxsiyyətlisən.  
Səhih Müslüm: (Cabir ibni Ədullahdan) nəql edir: Müharibələrin birində Peyğəmbərlə (s) birlikdə iştirak etmək üçün yola düşdüm. Peyğəmbər (s) tikanlı ağaclarla dolu olan bir səhrada bizə yetişdi və qılıncını onlardan birinin budağından asdı. Müsəlmanlar ağacların kölgələrinə sığınmaq üçün pərakəndə olmuşdular.
Peyğəmbər (s) buyurdu: "Mən yatmışdım. Gördüm ki, bir kişi gəldi və qılncını qaldırdı. Yuxudan oyandım. O, başım üstündə durmuşdu. Ancaq onu bildim ki, qılınc əlində parıldayır. O kişi mənə dedi: Kim səni mənim əlimdən qurtara bilər?
Dedim: Allah.
İkinci dəfə dedi: Kim səni mənim əlimdən xilas edə bilər?
Dedim: Allah.
O kişi qılıncını qınına saldı. O kişi odur orada oturub". Amma Peyğəmbər (s) o kişiyə heç bir şey etmədi.  

  1919
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Putin Netanyahu ilə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib
      Nə üçün Quran ayə-ayə nazil olmuşdur? Hansı surələr bir dəfəyə və bir yerdə ...
      Ali Məhəmməd" kəlməsi olmayan salavat hansı səbəblə naqis və qadağan olunmuşdur?
      Bəqərə surəsinin 228- ci ayəsində, kişinin qadından üstün olmasını deməsi, Allahın ...
      Məryəm surəsinin on yeddinci ayəsində "Ruhun (Cəbrail) təzahürünün" mənasını ...
      Kovsər hovuzu nədir?
      Rizvan behiştinə sahib olmaq, onlar üçün mələyin şəfaət etməsi ilə necə uyğundur?
      Зејд ибн Әли (рәһмәтуллаһ) Әһли-Бејтдән ...
      Quran baхımından Allahı tanımaq yоlu
      Davranış

 
user comment