Azəri
Thursday 18th of January 2018
code: 81280

Peyğəmbərə (s) ən çox bənzəyən Əli Əkbər!

Peyğəmbərə (s) ən çox bənzəyən Əli Əkbər!

Həzrət Əli Əkbər ələyhis-salam, bir rəvayətə görə hicri təqvimi ilə 43-cü il, şəban ayını 11-də,  nurlu Mədinə şəhərində dünyaya göz açıb.
Atası: Hüseyn ibn Əli ələyhis-salam
Anası: leyla binti Əbi Mərrə ibn Ürvə ibn Məs`ud Səqəfi
Nəql olunur ki, bir gün Əli Əli Əkbər (ə),  Mədinə valisini yanına gedib atası tərəfindən ona bir sözü çatdırdı.  Mədinəni valisi Əli Əkbərdən (ə) soruşdu:
Sənin adın nədir:
Buyurdu: Əli.
-Qardaşının adı nədir?
- Əli.
O şəxs əsəbləşdi və neçə dəfə "Əli, Əli, Əli" dedi.
- Atan nə istəyir, bütün övladlarını Əli adlandır?
Əli Əkbər (ə) bu sözü atasına çatıdırır. Həzrət buyurdu: Vallah! Allah mənə onlarla övlad versə, hamını Əli adlandırardım.  Əgər onlarla qız versə, hamını Fatimə adlandırardım.
Əli Əkbər haqqında deyirlər ki, o xoş görünüşlü, gözəl, xoş danışığa sahib bir gənc idi. Yaradılış, xasiyyət və görünüş baxımından adamlar içində əziz Peyğəmbərə (s) ən çox bənzəyən şəxs idi. Şücaət və cəngavərliyi, babası Əli  ibn Əbu Talibdən irs aparmışdı. Bütün kamallar onun vücudunda toplanmışdı.
Şeyx Cəfər Şüştəri,"Xəsaisül-Hüseyniyyə" kitabında yazır: İmam Hüseyn (ə), Əli Əkbəri (ə) meydana göndərəndə qoşuna belə xitab edib buyurdu: "Camaat! Şahid olun ki, yaradılışda, xasiyyətdə və məntiqdə Rəsulullaha (s) ən çox bənzəyən bir oğlanı meydana göndərirəm! Bilin ki, hər zaman ürəyimiz Peyğəmbər (s) üçün darıxsaydı,  onun üzünə baxardıq!"....

user comment
 

latest article

  İnsanın dünya və axirətində dərin iz buraxan 5 müstəhəb əməl
  Nəzafət və təmizlik
  Necə edək ki, İmam Zaman ağa (ə.f.) bizdən razı qalsın?
  Dünya nemətlərinə qərq olmaq insana Allahı unutdurar
  Şühəda və Siddiqin
  Əxlaqını gözəl et ki, hesab-kitabın asanlaşsın
  Qadında Bəyənilən Sifətlər
  Qadınların məscidə getməsi haqqında bəzi mülahizələr
  Hicaba riayət etməmək – kəbirə günahdır
  Allah qorxusu insana nə üçün lazımdır?