Azəri
Sunday 17th of December 2017
code: 80924
Həzrət Məsumə (ə.s) cavab verdi...

Müsəlman qoca kişilər İmam Kazıma (ə) təqdim etmək üçün öz suallarını bir yerə toplayıb yazmışdılar. İmam Kazım (ə) orada olmadığından o sualları onun qızı həzrət Məsuməyə (ə.s) verdilər ki, o sualların onun atasına çatacağından əmin olsunlar.
Ertəsi gün gələndə gördülər ki, İmam Kazım (ə) hələ də evə gəlməyib. Sualları götürüb getdilər. İmamın (ə) qızı, bütün suallara cavab vermişdi. Yol üstündə İmam Kazımla (ə.s) rastlaşdılar və cavabları ona göstərdilər. Həzrət bütün cavabları təsdiqləyib buyurdu: “Fidaha Əbuha” (Yəni, atan sənə qurban!)

user comment
 

latest article

  YERSİZ EYB VƏ ONUN RƏDDİ
  SƏBR VƏ DÖZÜM
  İMAMIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  Məhdilik bəhslərinin irəli çəkilməsinin zərurəti
  İmam Zamanın (ə.f) anası həzrəti Nərgiz (ə)
  YALAN – TƏHLÜKƏLİ BƏLA
  QEYBƏTİN KƏFFARƏSİ
  QEYBƏT YAXŞI ƏMƏLLƏRİ YANDIRIR, İBADƏTİ DƏYƏRDƏN SALIR
  İMAM MƏHDİ (Ə) QURAN VƏ RƏVAYƏTLƏRDƏ
  İMAMLA GÖRÜŞ