Azəri
Tuesday 17th of January 2017
code: 80919
Ümid

Əli ibn Əbi Talib (ə):
Dörd  şeyi bilən dörd şeydən ümidini kəsməz:
1. Dua etməsinə əmr olunan şəxs, dualarının qəbul olmasından ümidsiz olmaz.
2. Tövbə etməyə çağrılan şəxs, tövbəsinin qəbul olmasından ümidsiz olmaz.
3. Bir şəxs bağışlanmaq tələb etməyə vadar olunubsa, bağışlanmaqdan ümidsiz olmaz.
4. Bir şəxsə şükür etmək öyrədilibsə, o, nemətlərin çoxalmasından ümidsiz olmaz.

user comment
 

latest article

  Bismillah” tövhid rəmzidir
  Zülmkar Yezidin zillətli sonu
  Qurani-Kərimdə imamət və vilayət
  Üç qrup qiyamət günü Allaha şikayət edəcək
  Həzrət Peyğəmbərin (s) bərəkətli köynəyi
  NAMAZA ETİNASIZLIQ
  Kaşiful-Qita cini cavandan uzaqlaşdırdı
  Cәnnәt әhlinin хüsusiyyәtlәri
  QEYBƏT YAXŞI ƏMƏLLƏRİ YANDIRIR, İBADƏTİ DƏYƏRDƏN SALIR
  SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİYİN İCTİMAİ ZƏRƏRLƏRİ

most visited