Azəri
Tuesday 12th of December 2017
code: 80919
Ümid

Əli ibn Əbi Talib (ə):
Dörd  şeyi bilən dörd şeydən ümidini kəsməz:
1. Dua etməsinə əmr olunan şəxs, dualarının qəbul olmasından ümidsiz olmaz.
2. Tövbə etməyə çağrılan şəxs, tövbəsinin qəbul olmasından ümidsiz olmaz.
3. Bir şəxs bağışlanmaq tələb etməyə vadar olunubsa, bağışlanmaqdan ümidsiz olmaz.
4. Bir şəxsə şükür etmək öyrədilibsə, o, nemətlərin çoxalmasından ümidsiz olmaz.

user comment
 

latest article

  İMAM MƏHDİ (Ə) QURAN VƏ RƏVAYƏTLƏRDƏ
  ÜÇÜNCÜ HEKAYƏT
  NƏHCÜL- BƏLAĞƏ MƏKTUBLAR
  Quranda günəş və ay barədə
  ƏDALƏT QURANDA
  İMAM SADİQ (ə)
  ALLAHIN RƏSULUNUN CANIŞINI
  RƏHMƏT
  İmam Mehdinin (əc) imaməti
  Həzrət Mehdi, (ə.c) hakim olacağı labüddür