Azəri
Thursday 21st of June 2018

İmam Həsən Əskəridən (ə) hədislər

İmam Həsən Əskəridən (ə) hədislər


İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Ehtiyatın bir həddi vardır ki, onu aşdıqda qorxaqlığa çevrilər.”
İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Müsibət görmüş adamın yanında şadlanmaq ədəbdən deyildir.”
İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Şöhrət və rəyasət istəməkdən çəkin. Çünki bu ikisi insanı məhvə sürükləyir.”
İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Dostlarının ən yaxşısı o kəsdir ki, sənin günahlarını unudub, yaxşılıqlarını yadda saxlasın.”
İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Dostunu aşkar surətdə nəsihət edən kəs onu xəcil (xəcalətli) etmişdir.”
İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Dostunu xəlvətdə nəsihət edən şəxs onu zinətləndirmişdir.”
http://www.ehli-beyt.wsa

latest article

      İBNİ ABBASA ŞIDDƏTLI XƏBƏRDARLIQ
      KÜTLƏNİN RƏYİNİ AZDIRMAQ
      ƏXLAQIN TƏRİFİ VƏ ƏHƏMİYYƏTİ -1
      Tərs, qara ləkəli və geniş ürəklər
      İnsanı həlak edən yeddi böyük günah
      İSLAMDA VƏHDƏT VƏ BİRLİYİN RƏMZİ– ƏFV VƏ GÜZƏŞT (2)
      QEYBƏTİN NÖVLƏRİ
      YALANIN ACI NƏTİCƏLƏRİ
      YALAN İMANLA UYĞUN GƏLMİR
      QEYBƏTİN KƏFFARƏSİ

user comment