Azəri
Wednesday 20th of September 2017
code: 80912
İmam Həsən Əskəridən (ə) hədislər


İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Ehtiyatın bir həddi vardır ki, onu aşdıqda qorxaqlığa çevrilər.”
İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Müsibət görmüş adamın yanında şadlanmaq ədəbdən deyildir.”
İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Şöhrət və rəyasət istəməkdən çəkin. Çünki bu ikisi insanı məhvə sürükləyir.”
İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Dostlarının ən yaxşısı o kəsdir ki, sənin günahlarını unudub, yaxşılıqlarını yadda saxlasın.”
İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Dostunu aşkar surətdə nəsihət edən kəs onu xəcil (xəcalətli) etmişdir.”
İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Dostunu xəlvətdə nəsihət edən şəxs onu zinətləndirmişdir.”
http://www.ehli-beyt.wsa

user comment
 

latest article

  Mübahilə gününü - (Mübahilə hadisəsi və günün əməlləri)
  Böyük İlahi xilafət bayramı olan Qədir-Xum gününün müstəhəb əməlləri
  İmam Musa Kazim (ə) səbr dağı
  İmam Museyi Kazım (ə)
  Əlidir! (Şeir)
  Həzrət Əlinin (ə) mədhi
  İslam dinində Qədir Xum bayramının həqiqəti
  "Qədir" hadisəsinin insan həyatında rolu
  ONUNCU İMAM İMAM ƏLİYYƏN-NƏQİ (ə)
  İmam Hadi (ə)