Azəri
Wednesday 18th of January 2017
code: 80013
BEYTÜL-MALI TALAYANLARA CIDDI XƏBƏRDARLIQ

Cəməl müharibəsindən sonra İmam Əli (əleyhissalam) Abdullah ibni Abbası Bəsrənin valisi təyin etdi. O Ziyad ibni Əbihi Bəsrədəki canişini təyin edib Əhvaz və fars tərəfinə yollandı. Əli (əleyhissalam)-ın qasidləri o Həzrətə Ziyad ibni Əbiyhin beytül-mala və xalqın mallarına xəyanət etməsini, həmçinin özü üçün ondan artıq istifadə etməsini xəbər verdilər. İmam ciddi, təkan verici bir məktubla ona belə yazdı:

“Allaha and içirəm ki, əgər müsəlmanların beytül-malına az ya çox xəyanət etməyin xəbəri mənə çatarsa və İslam qanunları əleyhinə onları bağışlamış olarsansa, işini yoxsul olana kimi çətinləşdirərəm. O, qədər çətinləşdirərəm ki, qoy arxan cərimə yükü altında


source : alhassanain
user comment
 

latest article

  Siz yох оlmursunuz, әksinә bir еvdәn bаşqа bir еvә köçürsünüz
  Namaz şeytanı məhv edir
  QEYBƏTƏ MANE OLMAQ
  İslam və sevinc
  Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra İslam Peyğəmbəri ...
  MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİ
  İSLAM FƏLSƏFƏSİ
  ƏMR AS İMAMIN MƏZƏMMƏT DALĞALARI ALTINDA
  ŞƏHADƏT YATAĞINDA MEHRAB ŞƏHIDINDƏN BIR NEÇƏ SÖZ
  ƏL-MUMINUN SURƏSI

most visited