Azəri
Monday 20th of February 2017
code: 80013
BEYTÜL-MALI TALAYANLARA CIDDI XƏBƏRDARLIQ

Cəməl müharibəsindən sonra İmam Əli (əleyhissalam) Abdullah ibni Abbası Bəsrənin valisi təyin etdi. O Ziyad ibni Əbihi Bəsrədəki canişini təyin edib Əhvaz və fars tərəfinə yollandı. Əli (əleyhissalam)-ın qasidləri o Həzrətə Ziyad ibni Əbiyhin beytül-mala və xalqın mallarına xəyanət etməsini, həmçinin özü üçün ondan artıq istifadə etməsini xəbər verdilər. İmam ciddi, təkan verici bir məktubla ona belə yazdı:

“Allaha and içirəm ki, əgər müsəlmanların beytül-malına az ya çox xəyanət etməyin xəbəri mənə çatarsa və İslam qanunları əleyhinə onları bağışlamış olarsansa, işini yoxsul olana kimi çətinləşdirərəm. O, qədər çətinləşdirərəm ki, qoy arxan cərimə yükü altında


source : alhassanain
user comment
 

latest article

  QEYBƏTƏ QULAQ ASMAQ VƏ ONUN HÖKMÜ
  QEYBƏT YAXŞI ƏMƏLLƏRİ YANDIRIR, İBADƏTİ DƏYƏRDƏN SALIR
  Mətaf (təvaf yeri) və Məqami İbrahim (ə)
  Tövhid haqqında
  Təhrif olunmuş Tövrat və İncildə Peyğəmbərin (s) nişanələri
  Bağışlanmanın səbəbləri hansılardır?
  Xalis tövbə
  “Sаnki Onu görürsәn”
  İlаhi mәhәbbәtә nаil оlmаq yоlu
  VACİB VƏ VACİBDƏN DAHA VACİB NƏDİR?