Azəri
Tuesday 21st of May 2019
  767
  0
  0

Həzrət Musanın (ə) Allah-taalaya sualları

İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurur:


Musa ibn İmran Allahdan
soruşdu:


-Allahım, mənim sənin elçin və
peyğəmbərin olmağıma və Səninlə danışmağıma şəhadət verənin əvəzi nədir?


Allah:


-Mələklərim ona sarı gələcək və
onu cənnətlə müjdələyəcək.


Musa:


-Həmişə Sənin önündə dayanıb
namaz qılan bəndənin əvəzi nədir?


Allah:


-Onun ruku, qiyam və səcdələrinə
görə mələklərim önündə fəxr edərəm. Fəxr etdiyim bir şəxsi isə cəzalandırmaram.


Musa:


-Sənin razılığını qazanmaq məqsədi
ilə bir kimsəsizi doyuzduranın əvəzi nədir?


Allah:


-Bütün kainatın fövqündə
Carçının belə səslənməsinə göstəriş verərəm: “Filankəsin oğlu filankəs Cəhənnəm
atəşindən qurtulanlardandır!”


Musa:


-Qohumluq əlaqələrini qoruyub
saxlayanın (siləyi-rəhm edənin) əvəzi nədir?


Allah:


-Ölümünü yubadaram, canvermə
anını asanlaşdıraram. Cənnət xəzinədarları onu “Bizə sarı gəl, istədiyin
qapıdan cənnətə daxil ol”, deyə səsləyəcəklər.


Musa:


-Camaata pislik etməyən,
yalnız xeyir işlər görən şəxsin əvəzi nədir?


Allah:


-Qiyamət günü atəş ona səslənəcək:
“Sənin mənə girişin qadağandır”.


Musa:


-Səni qəlbi və dili ilə
xatırlayan şəxsin əvəzi nədir?


Allah:


-Ey Musa, Qiyamətdə onu ərşimin
kölgəsində saxlayıb öz himayəmə götürərəm.


Musa:


-Gizlin və aşkar, dərin mənalı
ayələrini qiraət edən şəxsin əvəzi nədir?


Allah:


-Ey Musa, o, siratdan ildırım
surəti ilə keçəcək.


Musa:


-Sənin razılığını əldə etmək qəsdi
ilə başqalarının azab-əziyyətinə dözən kimsənin əvəzi nədir?


Allah:


-Qiyamətin qorxulu anlarında
ona yardımçı olaram.


Musa:


-Sənin qorxundan göz yaşı
axıdanın əvəzi nədir?


Allah:


-Üzünü qızmar cəhənnəm atəşindən
qoruyaram, onu Fəze`-əkbər (Qiyamətin adlarından biri) günündə amanda
saxlayaram.


Musa:


-Səndən utanıb xəyanət etməyənin
əvəzi nədir?


Allah:


-O, Qiyamət günü amanda
qalacaq.


Musa:


-İtaət əhlinə qayğıkeşlik edənin
əvəzi nədir?


Allah:


-Cəhənnəm odunu ona haram edərəm.


Musa:


-Mömin bəndəni bilərəkdən qətlə
yetirən şəxsin cəzası nədir?


Allah:


-Qiyamət günü ona şəfqət gözü
ilə baxmaz, günahlarını bağışlamaram.


Musa:


-Kafiri İslama dəvət edən şəxsin
əvəzi nədir?


Allah:


-Ona istədiyi şəxsə şəfaət etmək
(bağışlatmaq) ixtiyarı verərəm.


Musa:


-Namazlarını ilk vaxtda qılan
şıxsin əvəzi nədir?


Allah:


-Bütün istəklərini həyata
keçirər, Cənnəti ona halal edərəm.


Musa:


-Sənin razılığını əldə etmək məqsədi
ilə dəstəmaz alan kimsənin əvəzi nədir?


Allah:


-Onu Qiyamət günü iki gözləri
arasından nur parlayan halda səhnəyə gətirərəm.


Musa:


-Sənin razılığını qazanmaq məqsədi
ilə ramazan ayının orucunu tutan şəxsin əvəzi nədir?


Allah:


-Onu Qiyamətdə əmin-amanlıqda
saxlayaram.


source : www.abna.ir
  767
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Qəzzəli əlillər sionist İsrail rejimin cinayətlərinə etiraz olaraq aksiya ediblər – Foto
      Dinsizliyin acı nəticələri, Bakıda sifarişli qətl: qadını öldürüb yandırdılar - Foto
      Fransa polisinin vəşiliyi Sarı gödəkçəliləri daha da əzimkarlıqla aksiyaslar keçirməyə ...
      Ölülərin bu dünyada dirilməsi hadisələri necə baş veribdir?
      İmam Xamenei: “ABŞ-ın düşmənçiliyi cavabsız qalmayacaq”
      Əsir
      Günahkar gənc
      ELMIN MƏHƏMMƏDIN (S) PEYĞƏMBƏRLIYINƏ ŞƏHADƏT VERMƏSI BARƏDƏ TƏDQIQAT
      FITNƏ-FƏSAD YUVASI
      10 HƏDIS (1)

 
user comment