Azəri
Tuesday 22nd of October 2019
  789
  0
  0

Peyğəmbər (s) və onu xatırladan hər şeyin təbərrük olması

Peyğəmbər (s) və onu xatırladan hər şeyin təbərrük olması

Bütün müsəlmanlar, istər sünnü istərsə şiə, Peyğəmbər (s) onu xatırladan hər şeyi böyük sayıb ehtiram etmək haqqında ortaq bir fikrə gəlmişlər. Təsdiq üçün bir çox tarixi rəvayətlərə müraciət edib böyük sünnü alimlərinin dediklərinə istinad etmək olar. Məsələn, Həzrət Zəhra (s) digər səhabələr Rəsulullahdan (s) təbərrük istəyirdilər. Yaxud əhl sünnə rəvayət edir ki, Abdullah bin Ömər Allah Rəsulunu (s) xatırladan hər şeyi qorumağa çalışırdı. Hətta o, Peyğəmbərin kölgəsində əyləşdiyi ağacı belə mühafizə etməyə can atardı. Əhməd bin Hənbəl Rəsulullahın hər bir əşyasının bərəkət bəxş etməsinin mümkün olduğunu demişdir. Sünnə əhli fəqihləri:

"زيارة القبر أفضل المندوبات"

“Qəbirləri ziyarət etmək ən yaxşı müstəhəblərdən-dir” deyə öz nəzərlərini bildirmişlər.

Xatırlatmaq lazımdır ki, Peyğəmbər, onun əşyaları, canişinləri vəhyin həqiqəti dinin cilvələri olduğu üçün onlara hörmət etmək lazımdır.[1]

 [1] “Səhih Buxari”, 1-ci cild, səh. 59, 105, 7-ci cild, səh. 199, “Fəthul Bari”, 1-ci cild, səh. 256, 264, 408, Əllamə Əmini “Əl Qədir”, 3-cü cild, səh. 170, Əhməd Əhmədi Miyancinin “Ət təbərrok bil asarir rəsul” , səh. 66-nın nəqli əsasında.

  789
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Putin Netanyahu ilə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib
      Nə üçün Quran ayə-ayə nazil olmuşdur? Hansı surələr bir dəfəyə və bir yerdə ...
      Ali Məhəmməd" kəlməsi olmayan salavat hansı səbəblə naqis və qadağan olunmuşdur?
      Bəqərə surəsinin 228- ci ayəsində, kişinin qadından üstün olmasını deməsi, Allahın ...
      Məryəm surəsinin on yeddinci ayəsində "Ruhun (Cəbrail) təzahürünün" mənasını ...
      Kovsər hovuzu nədir?
      Rizvan behiştinə sahib olmaq, onlar üçün mələyin şəfaət etməsi ilə necə uyğundur?
      Зејд ибн Әли (рәһмәтуллаһ) Әһли-Бејтдән ...
      Quran baхımından Allahı tanımaq yоlu
      Davranış

 
user comment