Azəri
Saturday 20th of April 2019
  850
  0
  0

Yataxanada gecə namazı qılmaq üçün oyanmaq çətindir , hansı yolu təklif edirsiz .?

95 : sual

Yataxanada gecə namazı qılmaq üçün oyanmaq çətindir , hansı yolu təklif edirsiz .?

Cavab : sübh azanından qabaq oyanmaq və o vaxtda gecə namazı qılmaq çoxlu savabı və insanın mənəviyyatının inkişafında təsiri var ,ancaq hər bir səbəbə görə səhər oyana bilmirsizsə eliyə bilərsiz gecənin nafiləsini yatmamışdan qabaq yerinə gətirəsiz ,və ya gündüz qəzasını edəsiz.

96 : sual

Bəzi vaxtlar ibadət etmək üçün çoxlu həvəs yaranır ;ancaq bir müddətdən sonra bu hal dəyişir nə etməliyəmki bu hal məndə qala .?

Cavab : vacibləri hətmən yerinə gətir və müstəhəb olan işləri hər vaxt hazırlığız olsa yerinə gətir  və allahdan çoxlu tofiq istə  inşallah müvəffəq olacaqsız . tosiyə olunur o yeməklər ki yeyirsiz (pak və halal olmasına ) və o əməllər ki yerinə gətirirsiz  çoxlu diqqət etməlisiz .

97 : sual

O , şəxs ki Meyyit namazını camaat ilə qılır ancaq namazın zikirlərini demir , namazı necədir .

Cavab : Məmumun namazı meyyit namazında o haılda duzdürki vacibi zikirləri diyə

98 : sual

Zöhr və əsr ya şam və siftə namazlarından sonra yəqin edir ki namazlardan biri batil olub ancaq bilmir onlardan hansı biridir ,onun vəzifəsi nədir .?

Cavab : şam və xiftə namazda hər ikisini gərək əda eliyə və zöhr və əsrdə bir 4 rükətli namazı ma fizimmə niyyəti ilə qəlsın ,kifayətdir .

99 : sual

 

100 : sual

Araq içən şəxs ,neçə gün eliyə bilməz namaz qıla .?

Cavab : namaz hə şəraitdə vacibdir ; əgər namazı tərk eləsə günah edibvə onun qəzasını yerinə gətirə . bəlkə məst və diqqətsizlik halında  onun namazı səhih deyil  və rivayətə əsasən onun namazı 40 gün qəbul olmur  yəni onun üçün savab yazılmır .

101 : sual

 

102 : sual

O şəxs ki Namaz üçün yuxudan oyadaq ,narahat olur ,aya onu oyatmaq cayizdir .?

Cavab : bilərəkdən yata ki namaz qılmaya ,nəhy əz münkər şəraiti ilə lazımdır onu oyadasız və bu surətdən başqa , əgər razı olmasa onu oyatmaq işkal varıdır .

103 : sual

Ayaq üstə dayanan vaxt ayaqlarımı əyri qoymaya adət eləmişəm , bu iş namaz üçün işkallıdır .?

Cavab : namaz səhihdir ,bəlkə qiyam halında müstəhəbdir ayaq barmaqları üzü qibləyə ola .

104 : sual

105 : sual

Namaz qılmayan və oruc tutmayan insanlar ilə yeyib içmək və dostluq eləmək necədir .?

Cavab : əgər namaz və orucun tərki mubalat üzündən ola onlar ilə gediş gəliş manesi yoxdur ; əgər gediş gəliş sizə təsir etməyə səbəb ola o dostluğu pozmaq lazımdır və nəhy əz münkər şəraiti ilə vacibdir .

106 : sual

Namazdan sonra müsafihə mestəhəbdir .?

Cavab : hər halda möminin bir biri ilə musafihə müstəhəbdir və namaz qurtarandan sonra və salamdan sonra musafihə işkalı yoxdur hal bu ki bu barədə rivayət nəzərə dəymiyib .

 

  850
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Characteristics and Qualities of the Imam Mehdi (A.S)
      Tawheed and Imamate of Imam Mahdi (A.S.)
      The Twelfth Imam, Muhammad ibn al-Hasan (Al-Mahdi-Sahibuz Zaman) (as) (The hidden Imam who is ...
      Sayings of Imam Mahdi (A.T.F.)
      A Supplication from Imam Mahdi (A.T.F.)
      Saviour of Humanity
      Imam Mahdi (A.S.), the Twelfth Imam, the Great Leader and Peace-Maker of the World
      The Deputies of the Imam of the Age Hazrat Hujjat ibnil Hasan al-Askari (a.t.f.s.)
      Imam Mahdi (A.J.)
      A brief biography of Imam Al-Mahdi (pbuh)

 
user comment