Azəri
Sunday 21st of April 2019
  669
  0
  0

O şəxs ki namazı yatmış halda qılır onun üzü qibləyə olmağı necədir ?

41 : sual

O şəxs ki namazı yatmış halda qılır onun üzü qibləyə olmağı necədir ?

Cavab :

 

42 : sual

əgər namazda salamın cavabını vermiyə namazı batil olur ?

cavab : xeyr , namaz batil olmur halbu ki salamın cavabı namaz halında da vacibdir və onun tərk eləmək günahdır

43 : sual

Duran  vaxta Bihəv lillahi və quvvətihi () yerinə ya həyyu ya qəyyum ( ) demək necədir ?

Cavab :

44 : sual

Təkbirətul ehram vaxtında əlləri qulağın müqabilinə qədər aparmaq vacibdir ?

Cavab : xeyr əlləri qulağın müqabilinə qədər yuxarı aparmaq müstəbdir

45 : sual

Vitr namazının qunutunda qırx nəfər ki dua edirik günah edən müsəlmanın adını aparırıq işkal varıdır ?

Cavab : genah edən müsəlman üçün dua etmək namazda və yaxun namazdan sonra işkal yoxudur

46 : sual

əgər bir şəxs məscidə daxil olan vaxt salam edə salamın cavabını vermək hansı bir şəxsə vacibdir ?

cavab : əgər cəmiyyətə sala etsə hamıya vacibdir  ki onun cavabın versinlər əmma bir nəfər cavab verə qalan insanların boynundan götürülür

47 : sual

 

48 : sual

Nafilə namazlarını qılmaq üçün kifayət qədər vaxt yoxdur , onun dərki üçün bizə nə məsləhət görürsüz ?

Cavab : nafilə namazını yol getmək halında qibləni riayət etmədən və ruku və səcdələri işarələrlə yerinə gətirəsiz  ta onun savabından bəhrələnəsiniz

49 : sual

Rukuya bitişik qiyam ki namazın rukunlarındandır ,rukuda qabaq durmaqdır ya rukudan sonra ?

Cavab : rukuya bitişik , qiyam rukudan qabaqki qiyamdır və rukudan sonra durmaq baxmayaraq ki vacibdir ,ancaq namazın ruknu deyil

50 : sual

Namaz halında gözlərim bağlı halda ola bu halda namaza daha çox diqqətli oluram ,işkallıdımı ?

Cavab : namaz  halında gözü bağlamaq məkruhdur ancaq namazı batil etmir

51 : sual

Bilməyərəkdən birinci təşəhhüddə ancaq əssəlamu ələykə əyyuhənnəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkatuhu desək səcdeyi səhv lazımdır ?

Cacvab : səcdeyi səhv lazım deyil

 

Namazda şəkkin hökümləri

52 : sual

Zöhr namazı qurtarandan sonra üç rükət qılmışam ya dörd rükət vəzifəmiz nədir ?

Cavab : öz şəkkizə etina etməyiz

53 : sual

əgər səcdədə ya alnı möhürdən qaldırandan sonra şəkk edirik ki bir səcdə yerinə gətirmişəm ya iki səcdə vəzifəmiz nədir ?

cavab : sual moridində lazımdır başqa bir səcdə yerinə gətirəsiz ta iki səcdənin yəqinliyi hasil ola

54 : sual

Təsbihate ərbəəni oxuyan vaxtı , qabaq ki, rükətlərin səcdələrinin sayında şəkk etsək bizim vəzifəçiz nədir ?

Cavab : sual moridində ,öz şəkkizə etina etməyin və namaza davam ediz

 

55 : sual

Sübh namazının rükətlərinin sayında şəkk etsək binanı ikiyə qoymaq olapmı?

Cavab : iki və üç rükətli namazlarda şəkk batil olmağa səbəb olur ;bu suala əsasən bir az fikirdən sonra bir tərəfə güman tapmadız , namaz batildir və gərək ikinci dəfə yerinə gətirəsiz.

56 : sual

Ixlas surəsininoxuyan vaxtda həmd surəsini oxumasında şəkk etsək həmd surəsini təkrar oxumaq lazımdır ?

Cavab : lazım deyil ,hər halda namazın əfalında bir felə ya zikrə məşğul olduz və zikirdə ya qabaqki əməldə şəkk etdiz,öz şəkkinizə etinə etməyiz məsən : həmd surəsini oxuyan vaxda ,təkbirətul ehramda şəkk etsəz ; ya səcdədə ,rukunu yerinə gətirməkdə şəkk etsəz ya namazın salamını deyən vaxtda ,təşəhhüddə şəkk estəz şəkkinizə etina etməyiz və fiqh istilahında , bu şəkk növünə "vaxtı ötən şəkk deyilir ".

57 : sual

Mazın kəlmələrindən birini deyəndən sonra kəı\lmənin düzgün tələffüzündə şəkk etsək vəzifəmiz nədir ?

Cavab : namazın zikirləri ya həmd və surənin düzgün tələffüzündə şəkk etsəz , şəkkinizə etina etməyiz .

58 : sual

Səcdə halında şəkk etsəz ki namazın axırıncı şəcdəsidi ya şükür səcdəsi hansı işi yerinə gətirəm ?

Cavab : səcdədən qalxandan sonra təşəhhüd və salamı deyiz çünki bu halda əgər axırıncı səcdə olsa  vəzifənizə əməl etmisiz əgər həqiqətən şükür səcdəsi olubsa , artıq təşəhhüd və salam namaza bir zərəri yoxdur .

59 : sual

Məgrib azanından sonra zöhr və əsr namazlarının qilmağında şəkk etsək qəzası lazımdır ya xeyr ?

Cavab : bu suala əsasən namazın qılmağında şəkk etmək vaxtə keçəndən sonra hasil olubdur onun qəzasını qılmaq lazım deyil .

 

Səcdənin hökümləri

60 : sual

Miz ya stul üzərində namaz qılan şəxslər aya səcdə vaxtı lazımdır ki, baş barmağın ucu yerin üzərində ola ?

Cavab : bəli lazımdır

61 : sual

Bəziləri namazı oturan halda qılırlar,səcdə üçün möhrü götürüb alına vururlar ,bu iş düzdür , ya gərək alını möhürün üzərinə qoyalar ?

Cavab : miz ya stuldan istifadə etməklə səcdə yerini qaldıralar ;və əgər bu miqdarda da eliyə bilmirlər əyilələr , möhürü əl ilə qaldırıb alını onun üzərinə qoysunlar

62 : sual

Səcdə etmək qudrəti olmayan şəxslərin vəzifəsi nədir ?

Cavab : eliyə bilər möhürü hündür bir şeyin üzərinə qoyub ona səcdə eləsin

63 : sual

Vacibi səcdə olan ayələri radiyodan ya kasetdən eşidəndə səcdə vacib olur ?

Cavab : əgər radiyodan canlı eşidirsənsə səcdə vacibdir ,və əgr kasetdən eşidirsənsə səcdənin hökmü ehtiyatdır

64 : sual

Vacibi səcdə olan ayənin tərcüməsini eşidsək səcdə vacib olur ?

Cavab : vacibi səcdə olan ayənin tərcüməsini eşdmək ,səcdə vacib olmur

65 : sual

Namazda qeyri səcdə vaxtı, Vacibi səcdə olan ayəni eşıdəndə vəzifəmiz nədir ?

Cavab : gərək başı səcdədən götürüb  təzədən səcdəyə gediz.

66 : səcdədə yeddi üzv vacibdir ki yerin üstündə ola başqa üzüvlər yerə dəyə məsən dirsək , səcdə düzdürmü ?

Cavab : mane yoxdur , və səcdəsidə düzdür

67 : sual

Məscidin yerinə  ki çini daş,mərmər v s ..... ya gərək möhr istifadə etməliyik ?

Cavab : zikr olunmuş daşlara səcdə düzdür

 

Qəza namazın hökümləri

 

68 : sual

Hər namazın qəzasını vaxtında yerinə gətirməlisən ?

Cavab : namazın qəzasını hər vaxt istəsən yerinə gətirə bilərsən ,lazım deyil vaxtında ola

69 : sual

Həddi buluğa çatandan sonta namazlarımdan bəzisini düzgün yerinə gətirməmişəm indi necə onları qəza edəm ?

Cavab : namazlarızdan hansı miqdar ki bilirsiz düzgün yerinə gətirməmisiz ,qəza etməlisiz . eliyə bilərsiz namazların qəzasını tədricnən yerinə gətirəsiz.

  669
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخر المقالات

      السيد محمد تقي الخونساري
      السيد محسن الأمين العاملي
      الشيخ عبد الحسين البغدادي
      الشيخ محمد جواد البلاغي
      السيد حسن الصدر
      المؤاخاة من السياسة الداخلية الحكيمة للرسول الأكرم ...
      كيف تكتب بحثا أو رسالة ماجستير أو دكتوراه
      الأدب النبوي
      ترتيلات عاشورائية.. وعطاءات المدرسة الحلِّية
      لغة القرآن إعراب سورة الكوثر

 
user comment