Azəri
Tuesday 18th of June 2019
  540
  0
  0

suyu israf etmək quslun batil olmasına səbəb olur ?

21 : suyu israf etmək quslun batil olmasına səbəb olur ?

Cavab : hər halda israf cayiz deyil , əmma quslun batil olmasına səbəb olmur

22 : sual

 

23 : sual

Qusl verndə bədənin sağ tərəfin yuyanda sol tərəfə su dəyir  işkal varmı ?

Cavab : xeyr , işkal yoxdur .

24 : sual

Cənabət quslu hansı şeylərlə batil olur ?

Cavab : əgər cənabət quslu vermiş bir şəxs , dəstəmazı batil edən şeylərdən birini yerinə gətirsə təharətə ehtiyaci olan başqa ibadətlər üçün dəstəmaz ala .

 

Ölünün hökümləri

25 : sual

Müstəhəbbi əməllərin savabını ölülərə hədiyyə etmək olar ?

Cavab : bəli mane yoxdur , müstəhəbbi əməli yerinə gətirəndən sonra o , əməlin savabını hıdiyyə ediz məsələn: namaz , oruc , xəstənin görüşünə getmək, sileye rəhm  və s.... ölünün əvəzinə yerinə gətirəsən

26 : sual

Intihar etmiş şəxsin əza məclisində iştirak etmək olar ? 

Cavab : intir böyük günahlardandır ; əmma təşyi və əza mərasimində iştirak etməyin işkalı yoxdur

27 : sual

 

28 : sual

Atanın il mərasiminin xərcini kim ödəməlidir ?

Cavab :

 

Ibadət hökümləri

 

Namazın hökümləri

29 : sual

əgər bədənin ya paltarın nəcis olmasını unutsaq və nəcis paltar ilə namaz qilsaq , namazın qəzasını yerinə gətirməliyik ya xeyr ?

cavab : nəcis olmasını unutmaq halında , namaz batildir , və necəki vaxt varsa ikinci dəfə yerinə gətirilməlidir və əgər vaxtı keçibsə qəza etməlisiz.

30 : sual

Corabım nəcis idi və qəsd varımdı ki namaz vaxtə çıxararam əmma unutdum , və neçə gün onun ilə namaz qildım , aya lazımdır bütün mamazları qəzasını yerinə gətirəm ?

Cavab : namazın qəzaları lazım deyil ;çünki  məmuli corab  tənhalıqda övrəti örtən deyil və əgər nəcis ola , namaz üçün işkal yoxdur , bəli əgər ayağın tərləməsi ilə nəcis ola , namaz batildir

31 : sual

Ipək xalçanın üzərində namaz qılmaq kişilər üşün səhihdir ?

Cavab : mane yoxdur

32 : sual

əgər bir şəxs məğrib azanına dörd rükət namaz qılmaq vaxtı qədər vaxtı ola  əsr və zöhr namazlarına nisbət nə vəzifəsi vardır ?

cavab : əgər namazı qəsr olmasa gərək əvvəl əsr namazını əda niyyəti ilə qıla və ondan sonra zöhr namazının qəzasını yerinə gətirə

33 : sual

Üzürlü halda  şam və xiftə namazlarını gecənin yarsına qədər qılmamışıq gecə yarsından sonra hansı niyyətlə qılaq ?

Cavab : ehtiyati vacibə görə gərək sübh azanından qabaq əda və qəza niyyəti etmədən təklifi yerinə gətirmə qəsdi ilə namazı yerinə gətirsin

34 : sual

Ehtiyat namazında səhvən surə oxumaəın nə hökmü vardır ?

Cavab : i.kal yoxdur , ehtiyat namazən batil etmir

35 : sual

Altı ay gündüz və altı ay gecə olan qütüblərdə gündəlik namazlar necə qılınır ?

Cavab : üfüqləri yaxın olan yerlər ki gecə və gündüzləri təbiidir ona uyğun namazlarını qılalar və ya normal məntəqələrin üfüqünə uyğunəməl edələr .

36 : sual

Aya sübh azanı deyəndən sonra fasiləsiz sübh namazını qılmaq olar ?

Cavab : sübh namazının başlamasının ölçüsü fəcrin tulu suna etminandır, əgər azanı eşidməliklə vaxtın girməsinə etminan tapıla namaz qılmaq olar , halbuki bir miqdar təxir etmək ehtiyata əməl etmək üçün tələb olunub.

37 : sual

əsr namazının axır vaxtı günəşin ğurub etməyidir ya məğrib ?

cavab :

38 : sual

Namazdan sonra yadına düşür ki , dəstəmaz ya quslu batil olubdur , vəzifəsi nədir ?

Cavab : batil dəstəmaz ya qusullarla ki  namaz qılıbdır , gərək namazı əda ya qəza edə

39 : sual

əgər namazda surədən bir miqdarını yadından çıxa təklifimiz nədir ?

cavab : yaddan çıxmış surəni buraxıb başqasını oxuyursuz və namaz səhihdir

40 : sual

Zöhr namazında həmd və surədən bir hissəsini ucadan oxusaq və rukuda qabaq diqqətli olsaq ki gərək yavaş oxuyardıq ,  həmdi ikinci dəfədən oxumaq lazımdırmı ?

Cavab : təkrar lazım deyil və qalanını yavaşda oxuyuz

  540
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Doğrudur ki, şiə alimləri deyirlər: Peyğəmbər Ayişənin altı yaşında olanda onunla ...
      Sizin bu hədis barəsində “ Əgər mələklər arasında ixtilaf olarsa, Cəbrail həzrət ...
      Quran-Kərimdə və rəvayətlərdə acizlər haqqında nümunələr varmı? Bu nümunələrin qeyd ...
      Salam. Çadranın ən üstün örpək olmasına Qurandan bir sübut bir ayə varmı?
      varlığın vəhdəti və mövcudun vəhdəti nə deməkdir? Ərəfə duasının sonunda deyilən ...
      Quranın təhrif olunmamasını necə təsəvvür etmək olar halbuki, ərəb dilində səslərin ...
      Ər- rəhman surəsinin 33 cü ayəsində fövqəladə güc və sultandan məqsəd nədir? Bir ...
      Nə üçün Allah təala Quranda « إنّ مع العسر يسراً » “İnnə məəl usri ...
      Həzrət İsanın (ə) həyatda olmasını nəzərə alsaq, nə üçün Quran isa (ə) barəsində ...
      : Hansı suri bu mətləbi açıqlayır ki, bizim elmimiz dəniz suyunun bir damcısından da ...

 
user comment