Azəri
Wednesday 19th of June 2019
  806
  0
  0

QARDAŞ ÖVLADLARININ BABA ILƏ BIRLIKDƏ MIRASININ HÖKMÜ

A) QARDAŞ ÖVLADLARININ BABA ILƏ BIRLIKDƏ MIRASININ HÖKMÜ

Məhəmməd ibni Müslüm əvvəlki rəvayətində demişdi: «Imam Sadiq irs hökmlərinin səhifəsini açdı, orada mə­nim gördüyüm ilk şey meyyitin qardaşı oğlanları ilə ba­ba­sının irsi idi ki, meyyitin mirası onların arasında yarı­bayarı bölünür. Mən dedim: «Sənə fəda olum, bizim mən­təqənin qaziləri baba ilə yanaşı olan qardaş övladları üçün heç bir pay vermirlər.» Həzrət buyurdu: "Bu yazı Əli -ın əlyazması və Peyğəmbər ¡-in imlasıdır."

Həmin bölmədə, «Kafi» kitabında hə­min mə`nada digər iki rəvayət də nəql olunmuşdur ki, orada Əli -ın yazı­sı olm­a­sı qeyd olunmur.

1-Əban ibni Təğlib Imam Sadiq -dan rəvayət edərək de­­yir: Imamdan meyyitin qardaşı övladları ilə babasının irs payı barəsində soruşduqda buyurdu: "Onların mirası yarı­ba­ya­rı bölünür."

2-Əbu Bəsirin rəvayətində deyilir: Imam Baqir (yaxud Imam Sadiq) -ın yanında idim. Bir nəfər meyyitin qar­da­­şı oğlanları və babasının irs hökmləri barəsində soruş­duq­­da, o həzrət buyurdu: "Onların mirası yarıbayarı bölün­məlidir."

Üçüncü rəvayətdə Qasim ibni Süleyman Imam Sadiq -dan belə buyurduğunu nəql edir: "Əli meyyitin mirasını onun qarda­şı oğlanları və babası arasında bərabər şəkildə bölürdü."[1]

B) IMAMLARIN “OVL”UN BATIL OLMASI BARƏSINDƏKI NƏZƏRI

«Ovl» fiqhi istilahda varislərin payının tə`yin olunmuş his­­sələrdən artıq gəlməsinə deyilir. Bu o vaxt olur ki, qa­dın, yaxud ər varislərin biri olsun. Belə ki, bir nə­fər ölsə, onun iki qızı, öz ata-anası və arvadı varis ol­­sa, bu halda ma­lın üçdə ikisi (altıda dördü) iki qıza ve­ri­lir, onun al­tı­da ikisi ata-anaya çatır və səkkizdə biri qa­dına verilir.[2] Be­lə fərz olunduqda varislərin payı altı his­səyə bölün­düyün­dən, tə`yin olunmuş hissənin səkkizdə biri bölgüdən xaric olur və onun sahibinə bir şey verilmir. Bu hal­da ovla ina­nan­lar bu hissəni, xüləfa məktə­bi­nin fiqhində tə`yin olun­du­ğu kimi, bütün pay sahiblərindən bərabər şəkildə götürür­lər. Amma Əhli-beyt məktəbində bu çatışmazlıq o paya varid olur ki, Allah-taala onları daha aşağı səviyyəli paya endir­miş­dir. Buna əsasən, bir mərtəbədə irsin yarısını aparan hə­yat yoldaşı aşağı mərtəbəyə enəndə onun payı dörddə birə ça­tır və onun dörddə bir payı digərlərinin payından azal­ma­sına səbəb olmur. Meyyitin arvadı dörddə bir qədər irs apar­dığı halda, o mərtəbədən aşağı endikdə, onun payı sək­kiz­də birə çatır və bu səkkizdə bir kəsrə şamil olmur. Hər bi­ri­nin payı üçdə bir olan və aşağı mərtəbəyə endikdə al­tı­da birə çatan meyyitin atası və anası bu altıda biri baş­qa­la­rının payının azalmasına səbəb olmur. Qeyd olunan ça­tış­mazlıq yalnız qızın və bacının pa­yı­na gəlir. Çünki on­la­rın hər biri mirasın yarısını, əgər sayları artıq olarsa, üç­də ikisini irs apa­rırlar. Indi əgər tə`yin olunmuş pay­la­rı bu mərtəbədən aşağı mərtəbəyə enər­sə, yerdə qalanlar on­la­ra məxsus olur. Buna əsasən, qeyd olu­nan misalda meyyitin ata-anasının payı altıda iki, ar­va­dının payı səkkizdə bir olur və yerdə qalanlar isə iki qıza verilir.[3][1] «Kafi», 7-ci cild, səh.112-113; «Təhzib», 9-cu cild, səh.309; «Vəsailuş-şiə», 17-ci cild, səh.485-486.

[2] «Nihayətun-lüğət», «ovl» maddəsi.

[3] «Şərhi lümə», 8-ci cild, səh.86-91.

  806
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Nigeriya xalqı Şeyx Zəkzəkiyə azadlıq tələbilə növbəti mitinqini keçirdi – Foto
      Ərəbistan qırıcıları Yəməndə uşaqları daşıyan avtobusu hədəfə alıblar
      İMAMLARDAN ŞƏFAƏT İSTƏMƏK
      Səudiyyə təcavüzkarları ağır tələfata məruz qalıblar
      Qüdsə səfər edən Mikayıl Cabbarov işğalçı sionist rejimilə işbirliyi qurur
      Təqlid mərcələri Ümumdünya Qüds Gününə çağırış etdilər
      İnqilab Rəhbəri: Atom Enerjisi Təşkilatı tez bir zmaanda 190 min su istehsalına çatmağa ...
      İmam Əlinin(ə) şəhadəti münasibəti ilə matəm mərasimi islam inqilabının böyük ...
      Təqlid mərcələri Qüds günü yürüşündə geniş iştiraka çağırıblar
      Almaniya pivə şirkətindən İslama qarşı sayğısızlıq: Pivə şüşələrinin qapaqlarına ...

 
user comment