Azəri
Wednesday 27th of March 2019
  598
  0
  0

ŞİRKƏTİN HÖKÜMLƏRİ

ŞİRKƏTİN HÖKÜMLƏRİ

163- Sual: Əgər bir malı şirkət üçün alalar və şəriklərdən biri müəyyən vaxtda öz payına düşən səhmi ödəməsə, bu təqdirdə malın mənfəətindən səhmi varmı?

Cavab: Malı şirkət üçün aldıqlarına görə bütün şəriklər onun mənfəətində şərikdilər. Baxmayaraq ki, şəriklərdən biri öz səhmini verməmişdir. Amma şəri üzrü olmadığı təqdirdə günahkardır .

164- Sual: Bir ev bir neçə vərəsənin arasında müştərəkdir və onlardan biri başqa şəriklərin istifadə etməsinə razı olmur. Başqa şəriklər öz səhmlərindən istifadə edə bilərlərmi?

Cavab: Əgər ev müşadırsa,[1] və şəriklərin hər birinin səhmi müəyyən olmayıbsa, başqa şəriklərin icazəsi olmadan istifadə etmək cayiz deyil. Qeyd olunan sual barəsində isə şəriklər edə bilərlər camiuş- şərait müctehidə müraciə etməklə imtina edən şəriki evi satmağa, öz payını ayırmaya və ya şəriklərin istifadə etməsinə icazə verməyə vadar edələr.

RƏHNİN (girovun) HÖKÜMLƏRİ

165- Sual: Rəhnin mənası nədir?

Cavab: Rəhn ya girov qoymaqdan məqsəd budur ki, borclu şəxs öz malının bir miqdarından borc verən şəxsin yanına qoyur ki, əgər borcunu vaxtında qaytarmasa, borc verən o maldan öz haqqını götürə bilsin. götürsün.

166- Sual: Bildiyimiz kimi hal- hazırda yaşayış mənzillərini rəhn adı ilə məşhur olan, amma həqiqəti borc olan müəyyən bir məbləği (mənzil icarə edən şəxsdən) almaqla icarəyə verilir. Yəni, icarə edən şəxs bir neçə milyon ev sahibinə rəhn adı ilə verir və bunun müqabilində ev sahibi aylıq icarə haqqının məbləğini azaldır. Bu icarənin şəri hökmü nədir?

Cavab: Əgər borc aylıq icarə haqqını azaltmaq şərtilə verilirsə, bi riba ilə verilən borc qismindədir və haramdır. Amma əgər ev sahibi öz evini müəyyən bir məbləğin müqabilində icarəyə verərsə, icarə müqaviləsində müəyyən bir məbləğin ona borc verilməsini şərt etsə, bunun işkalı yoxdur.

167- Sual: Əgər bir şəxs borc sahibinin yanında ev ya maşınını girov qoya, borc sahibi edə bilərmi maşından və ya evdən istifadə etsin?

Cavab: Malikin razılığı olmadan borc sahibi o malda təsərrüf edə bilməz.[1] - Müşa o şərikliyə deyilir ki, şəriklərin səhminin hissəsi müəyyən edilməyibdir. (Baxmayaraq ki, səhmlərin miqdarı müəyyən olsa belə)

  598
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Doğrudur ki, şiə alimləri deyirlər: Peyğəmbər Ayişənin altı yaşında olanda onunla ...
      Sizin bu hədis barəsində “ Əgər mələklər arasında ixtilaf olarsa, Cəbrail həzrət ...
      Quran-Kərimdə və rəvayətlərdə acizlər haqqında nümunələr varmı? Bu nümunələrin qeyd ...
      Salam. Çadranın ən üstün örpək olmasına Qurandan bir sübut bir ayə varmı?
      varlığın vəhdəti və mövcudun vəhdəti nə deməkdir? Ərəfə duasının sonunda deyilən ...
      Quranın təhrif olunmamasını necə təsəvvür etmək olar halbuki, ərəb dilində səslərin ...
      Ər- rəhman surəsinin 33 cü ayəsində fövqəladə güc və sultandan məqsəd nədir? Bir ...
      Nə üçün Allah təala Quranda « إنّ مع العسر يسراً » “İnnə məəl usri ...
      Həzrət İsanın (ə) həyatda olmasını nəzərə alsaq, nə üçün Quran isa (ə) barəsində ...
      : Hansı suri bu mətləbi açıqlayır ki, bizim elmimiz dəniz suyunun bir damcısından da ...

 
user comment