Azəri
Friday 23rd of August 2019
  551
  0
  0

MÜSAFİR NAMAZININ HÖKÜMLƏRİ

MÜSAFİR NAMAZININ HÖKÜMLƏRİ

74- Sual: On gün bir yerdə qalacaqını bilən müsafir lazımdır qalmağı üçün qəsd etsin?

Cavab: Onun on gün bir yerdə qalmaq, fikri və məqsədi özü qəsddir və kifayət edir. Onun namazı tamamdır.

75- Sual: İşi səfərdə olmasına görə namazı tamam olan şəxs, əgər turist, ziyarət və ya başqa bir iş üçün öz iş yerinə gələrsə, namazını necə qılmalıdır?

Cavab: Qeyri iş üçün öz iş yerinə səfər edən şəxsin namazı qəsrdir.

76- Sual: Atamın birinci vətəni rayon olub ancaq mən şəhərdə dünyaya gəlmişəm və orada yaşıyıram, qohumlarımızı görmək üçün rayona getdikdə namazımı tamam ya şikəstə qılmalıyam?

Cavab: Suala əsasən atanızın qabaqkı vətəninə səfər etdikdə müsafir hökmünız var və on gündən az qalarsızsa, sizin namazınız qəsrdir.

77- Sual: Müəllimlər və iş adamları iş üçün on gündən az səfərə gedirlər, namazlarını necə qılmalıdırlar?

Cavab: Birinci səfərdən başqa, namazları tamam və orucları səhihdir.

78- Sual: Bir şəxs vətənindən üz döndərib və o vətəndə yaşamağa məqasədi yoxdur, ancaq öz şəxsi evini satmayıb, o yerə səfər etdikdə namazını qəsr qılmalıdır ya tamam?

Cavab: Əgər tərk edibsə, namazını qəsr qılmalıdır. Orada evinin olmasının təsiri yoxdur.

79- Sual: Tələbənin vətəni ilə təhsil aldığı yer arasında dörd şəri fərsəxdən (təqribən 22.5 km) çox fasilə var və nə təhsil aldığı yerdə və nə vətəndə on gün qalmır, namazı və orucu necə olmalıdır?

Cavab: Birinci səfərdən sonra, namazları tamam və orucları səhihdir.

80- Sual: Qadın vətən seçməkdə müstəqildir ya ərinə tabedir?

Cavab: Əgər həyat yoldaşı ilə yaşamağa məqsədi varsa, tabedir və ərinin vətəni, onun vətəni hesab olunur.

81- Sual: Kişi qabaqki vətənindən üz döndərib, ancaq qadın başqa şəhərdə yaşayır, əgər ərinin qabaqkı vətəninə getsə, orada namazlarını necə qılmalıdır?

Cavab: Sualda qeyd olunana əsasən qadın öz əri ilə onun qabaqkı vətənində yaşamayıbsa, qadının vətəni sayılmır və orada müsafir hökmündədir.

  551
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Doğrudur ki, şiə alimləri deyirlər: Peyğəmbər Ayişənin altı yaşında olanda onunla ...
      Sizin bu hədis barəsində “ Əgər mələklər arasında ixtilaf olarsa, Cəbrail həzrət ...
      Quran-Kərimdə və rəvayətlərdə acizlər haqqında nümunələr varmı? Bu nümunələrin qeyd ...
      Salam. Çadranın ən üstün örpək olmasına Qurandan bir sübut bir ayə varmı?
      varlığın vəhdəti və mövcudun vəhdəti nə deməkdir? Ərəfə duasının sonunda deyilən ...
      Quranın təhrif olunmamasını necə təsəvvür etmək olar halbuki, ərəb dilində səslərin ...
      Ər- rəhman surəsinin 33 cü ayəsində fövqəladə güc və sultandan məqsəd nədir? Bir ...
      Nə üçün Allah təala Quranda « إنّ مع العسر يسراً » “İnnə məəl usri ...
      Həzrət İsanın (ə) həyatda olmasını nəzərə alsaq, nə üçün Quran isa (ə) barəsində ...
      : Hansı suri bu mətləbi açıqlayır ki, bizim elmimiz dəniz suyunun bir damcısından da ...

 
user comment