Azəri
Tuesday 25th of June 2019
  599
  0
  0

TƏQLİDİN HÖKÜMLƏRİ

TƏQLİDİN HÖKÜMLƏRİ

1- Sual: Ailənin böyüyü, ailə üzüvlərini öz seçmiş müctehidinə təqlid etməyə məcbur edə bilərmi?

Cavab: Hər şəxs təqlid məsələsində gərək öz şəri təklifinin əsasında əməl etsin və başqalarının məxsus bir şəxsə təqlid etməyə məcbur etməsi düzgün deyil.

2- Sual: Bir şəxs ailəsinin mərcəyi təqlidinə axtarışsız təqlid edib, belə bir şəxsin hökmü nədir?

Cavab: Əgər ailəsinin bu barədəaxtarışının düzgün olmasına inanaraq ələm mərcəyi təqlidi müəyyən edibdirsə, eybi yoxdur; amma əgər belə deyilsə, axtarışdan sonra ələm mərcəyə təqlid etməlidir.

3- Sual: Risalədə gələn "əqva", "uzaq deyil" və "zahir budur" kimi ifadələrin fərqi varmı?

Cavab: Baxmayaraq ki, yuxarıdakı ibarələrin fiqhi baxımdan bir- biri ilə fərqləri var, amma təqlid edən üçün hamısı fətva hökmündədir. Onların hamısına əməl etməlidir.

TƏHARƏT[1] VƏ NƏCASƏTİN HÖKÜMLƏRİ

4- Sual: Xalça nəcis olub, amma unutmuşuq onun hansı tərəfi nəcis olub, rutubətli ayaq ilə onun üzərində yol getdikdə, ayağımız nəcis olur?

Cavab: Əgər sizin rütubətli ayağınızın xalçanın nəcis olan yerinə dəyməsinə, yəqininiz yoxdursa, pak hökmündədir.

5- Sual: Sənətli alkol və ağ spirt pakdır?

Cavab: Əsli maye olan məstedicidın hazırlanmayıbsa, və ya bunda şəkkiniz varsa, pakdır.

6- Sual: Milçək ya başqa həşəratlar bir nəcis şeyin üstündən qalxıb başqa bir yerdə oturduqda, oturduğu yerin nəcis olmağına səbəb olurmu?

Cavab: Əgər nəcasətin eyninin– özünün o heyvanla birlikdə pak yerə köçməsinə yəqininiz yoxdursa, pak hökmündədir.

7- Sual: Əliallahıların hökmü nədir?

Cavab: Hər bir şəxs həzrəti Əlini (ə), Allah və ya Allahın şəriki bilsə, yaxut dinin zərurətlərini inkar etsə, kafir və nəcisdir.

8- Sual: Üz tükü öz kökü ilə qopduqda, pakdır ya nəcis?

Cavab: Pakdır.

9- Sual: Toyuq yumurtasının içindəki qanin hökmü nədir?

Cavab: Əgər qan yumurtanın sarısında olarsa, onun ağı pakdır, amma əgər qan ağında olsa, vacib ehtiyata əsasən yumurtadan qorunmaq lazımdır.

DƏSTƏMAZIN HÖKÜMLƏRİ

10- Sual: Azandan qabaq dəstəmaz alıb, sonra həmin dəstəmaz ilə namaz qılmaq olarmı?

Cavab: Təharət qəsdi ilə dəstəmaz almaq müstəhəbdir. Bu qəsd ilə namazın vaxtından qabaq dəstəmaz almaq və namazın vaxtı daxil olandan sonra, həmin dəstəmaz ilə namz qılmaq olar.

11- Sual: Dəstəmazdan qabaq dəstəmaz üzüvlərinin quru olmağı zəruridirmi?

Cavab: Dəstəmaz alandan qabaq əllərin və üzün quru olmağı lazım deyil, amma məsh yerləri quru olmalıdır və əgər yaş olarsa, yaşlığı o qədər az olmalıdır ki, məshin rutubətliyi ona qələbə etsin.

12- Sual: Quran oxunması üçün alınmış dəstəmaz ilə namaz qılmaq olarmı?

Cavab: Bəli, alınan dəstəmaz batil olmayıbsa, namaz və təharətə ehtiyacı olan hər bir əməli yerinə gətirmək olar.

13- Sual: Dəstəmaz aldıqda protez əli yumaq, və süni ayağa məsh etmək lazımdır?

Cavab: Dəstəmazda protez əli yumaq, və süni ayağa məsh etmək lazım deyil.

14- Sual: Bəzi vaxtlarda dəstəmazdan sonra dəstəmazın batil olmasında şəkk edirəm, mənim vəzifəm nədir?

Cavab: Şəkkə etina etməyin. Dəstəmazın batil olmasına yəqin tapmayıbsızsa təharət hökmü varınızdır. Həmçinin dəstəmaza ehtiyacı olan əməlləri yerinə gətirə bilərsiniz.[1] - Dini baxımdan paklığa deyilir.

  599
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Doğrudur ki, şiə alimləri deyirlər: Peyğəmbər Ayişənin altı yaşında olanda onunla ...
      Sizin bu hədis barəsində “ Əgər mələklər arasında ixtilaf olarsa, Cəbrail həzrət ...
      Quran-Kərimdə və rəvayətlərdə acizlər haqqında nümunələr varmı? Bu nümunələrin qeyd ...
      Salam. Çadranın ən üstün örpək olmasına Qurandan bir sübut bir ayə varmı?
      varlığın vəhdəti və mövcudun vəhdəti nə deməkdir? Ərəfə duasının sonunda deyilən ...
      Quranın təhrif olunmamasını necə təsəvvür etmək olar halbuki, ərəb dilində səslərin ...
      Ər- rəhman surəsinin 33 cü ayəsində fövqəladə güc və sultandan məqsəd nədir? Bir ...
      Nə üçün Allah təala Quranda « إنّ مع العسر يسراً » “İnnə məəl usri ...
      Həzrət İsanın (ə) həyatda olmasını nəzərə alsaq, nə üçün Quran isa (ə) barəsində ...
      : Hansı suri bu mətləbi açıqlayır ki, bizim elmimiz dəniz suyunun bir damcısından da ...

 
user comment