Azəri
Monday 24th of June 2019
  937
  0
  0

MƏHƏMMƏD İBNİ ƏBU BƏKRİN ŞƏHADƏTİ VƏ ONDAN SONRAKI HADİSƏLƏR

MƏHƏMMƏD İBNİ ƏBU BƏKRİN ŞƏHADƏ VƏ ONDAN SONRAKI HADİSƏLƏR

 Məhəmməd ibn Əbi Bəkrin Misirdə vali olması çox çəkmir. Müavifitnə-fəsad salmaq üçün öz dostu, müşaviri, siyasətbaz və hiyləgər Əmr ibn A Misirə göndərir. Əmr ibn As hiylə qurub Məhəmməd ibn Əbi Bəkri şəhadətə çatdırır. Onun şəhadətindən sonra bütün dövlət sənədləri, kitablar, məktublar, omlədənzrəti Əlileyhissalam)-ın Məhəmmədə yazdığı dərin mə`nalı əməli qanun Əmr ibn Asın əlinə keçir. O, məktubu oxuyub məzmunu ilə tanış olduqdan sonra Müaviyəyə göndərir. Müaviməktubu oxuyandazrət Əlileyhissalam)-ın dərin mə`nalı sözləri ilə tanış olur, təəccübdən donub qalır. Onu yanındakılarastərir. Vəlid ibn Uqbə[1] bu məktuburdükdə Müaviyəyə təklif edir ki, onu yandırsın. Amma Müavirazı olmayıb deyir:

 Sən aqil deyilsən. Heyifdir ki, belə bir məktubu yandıraq. Yaxşı olar ki, onu saxlayıbstərişlərindən istifadə edək. Əgər onu yandırsan, bundan sonra bir kəs tapılmayacaq ki, hətta bir kəlmə də olsa, onun mə`rifət və elm dəryasından bir şey öyrənsin və bizə öyrətsin!”

 Vəlid deyir: “Əgər əhali başa düşsə ki, sən Əlinin yazılarını özünə örnək seçmisən və ondan istifadə etməklə işlərini idarə edirsən, onda bu düz olarmı?”

 Müaviyə cavab verir: Bəs sən mənə təklif edirsən ki, misilsiz elmdən ibarət olan bir məktubu yandırım? Allaha and olsun, mən indiqədər bundan geniş və möhkəm elmrməmişəm və eşitməmişəm!”

 Vəlid deyir: Sən ki, Əlinin elminin bir gəsinistərən kiçik bir məktubu bu qədər təəccüblə tə`rifləyirsən və ona təslim olursan, bəs nəyə görə bütün bu elmlərdən dəfələrlə çox elmə sahib olan məktub sahibi ilə be`yət etmirsən və Onunla döyüşə girmisən?”

 Müavibu sualın qarşısında məntiqi bir cavab tapa bilmir. Onarə də bəhanəyə əl atıbqiqətdən qaçaraqzrəti Əlileyhissalam)-ın Osmanın qətlində müdaxilə etməsi məsələsini irəli çəkir və deyir:

 Bizim döyüşümüz Osmanın intiqamını almağarədir. Əlbəttə, mən əhalideməyəcəm ki, bu məktub Əlidənlib. Əksinə söyləyəcəm ki, məktubu Məhəmmədin atası Əbu Bəkr oğluna yazıb və onda oğluna yaxşı qanunlar yazıb!”

 Məhəmməd ibn Əbi Bəkrin şəhadətə yetməsi belə olmuşdur: O hakimiyyətinin ilk çağlarındazrət Əlileyhissalam)-la bey`ət etməyən bir dəstə adama xəbərdarlıq etmişdi ki, yarək bey`ət edəsiniz, ya da Misirdən çıxasınız. Onlarzrət Əlileyhissalam)-la bey`ət etməyi qəbul etmir və Məhəmməd ibn Əbi Bəkrlə döyüşə başlayırlar. Başqa tərəfdən, əvvəldən tamamilə gözünü həmişə Misirə tikmiş Müavibilirdi ki, Misri ələ keçirməklə Əlileyhissalam)-la axıra qədər döyüşmək və Onun qurduğu ədalətlikuməti aradan aparmaq mümkün olardı.

 Siffeyn döyüşü kəmiyyət məsələsi sona yetdi. “HəkəmiyyətMüavinin xeyrinə tamamlandıqdan sonra Misri ğal etmək sevdası güclənir. Müavinin yanında olanlar onun bu işi ilə razılaşırlar. Beləliklə, Əmr ibn Asın başçılığı ilə bir qoşun dəstəsi Misirə tərəf yola düşür. Əmr ibn As Misirə daxil olanda Məhəmməd ibn Əbi Bəkr daxili müxalifləri ilə döyüşürdü. Əmr ibn Asın qoşunları müxaliflərlə birləşib hücuma keçirlər. Nəhat, döyüş Məhəmməd ibn Əbi Bəkrin şəhadətə yetməsi ilə tamamlanır.

 Belə bir böhranlı vəziyyətdə Həzrəti Əlileyhissalam) özünün vəfalı köməkçisi Malik Əştərə, Misirdə hökumətlik etməkstərişi verir. Bütün bu hadisələr nətisində çoxlu əhalisi olan Misir xüsusi bir vəziyyətdə qərar tapmışdı. Orada müxtəlif qəbilələr yaşayırdı. Müxtəlif mədəniyyətlər və tərz-təfəkkürünkm sürdüyünə, mərkəzikumətdən uzaqda qaldığınarə onun idarəçiliyinə dəqiq nəzarət olunmurdu. Bu ölkə İslamı üç il əvvəl qəbul etmişdi, amma təzədən İslama qarşı çıxmış, şəhər darvazalarını İslamın qatı düşməni olan Bizanskumətinin üzünə açmışdılar. Həmçinin, əhali əvvəlki xəlifələrin işlərindən canalərək üçünxəlifəyə qarşı qiyam etmiş və onu qətlə yetirmişdilər. Bu ölkənin əhalisinin bə`zilərizrəti Əlileyhissalam)-ınndərdiyi nümandə ilə müxalifətçilik etmiş, ona itaət etməmişdilər. Bu da onların arasında döyüşün başlanmasına səbəb oldu və Məhəmməd ibn Əbi Bəkr şəhadətə yetirildi.

 Bəli, Misir bur fövqəl`adə və həssas vəziyyətə malik idi. Hakimiyyətə Malik Əştər kimi bir şəxslməli idi və hökuməti idarə etmək üçün “Əhdnamə” kimi dərin mə`nalı və dolğun bir qanun mövcud olmalı idi.
[1] Bu һәmin şәxsdir ki, Osmanın xilafәti dövründә şәrab içib, sәrxoş һalda sübһ namazına pişnamaz olub dörd rәkәt qılmış vә mәsxәrә ilә camaata üz tutub demişdi: «Әgәr çox istәyirsiniz deyin, mәn qılaram. »

  937
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Hindistan ABŞ-a etiraz etdi: İran neftini digər ölkənin nefti ilə əvəz etmək bu asanlıqla ...
      İslam Peyğəmbərinin (sələllahu ələyhi və alihi və səlləm) səhabələrindən on ...
      Aya İslam peyğəmbəri (s) və imamlar dövründə Azərbaycan adı və məntəqəsi olmuşdur ...
      Aya Şeyx Müfid və Şeyx Səduq Həzrəti Möhsinin şəhadətini qəbul ediblərmi?
      Ömər bin Səd bin Əbu Vəqqas kim olub yəni nece bir insan olub?
      Bədr və Təbuk müharibələrində Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) övlanı və ya ...
      Aşura günündə imam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın səhabələri quyu qazmaqla su əldə edə ...
      İmam Əli (ə)- ın leylətul- məbit gecəsi (Peyğəmbərin yerində yatması) ölüm ...
      Qədir hədisini isbat edən hansı sənəd və mənbələr vardır?
      Həzrət İsa (əleyhis-salam)-ın adı Quranda neçə dəfə gəlmişdir?

 
user comment