Azəri
Wednesday 20th of March 2019
  1298
  0
  0

İMAM RZA(ə)-NIN ZİYARƏTİNİN SAVABI

İMAM RZA(ə)-NIN ZİYARƏTİNİN SAVABI

Peyğəmbər buyurdu:
Tezliklə Mənim bədənimindən bir parça xorasanda dəfn olacaq. Heç bir qəmli ürək onu ziyarət etməz məgər ki, Allah onun qəmini aparar. Və heç günahkar onu ziyarət etməz məgər ki, Tanrı onun günahlarını bağışlayar.
(Uyune əxbaru-Rza (ə), cild 2, səh 257)
İmam Rza (ə) buyurdu:
Hər kəs yolun uzunluğu ilə mənim evimi və məzarımı ziyarət etsə, bunun əvəzində qiyamət günü üç yerdə onun əlindən tutaram. Və onu qiyamətin xətərli məkanlarında giriftarçılıqdan qurtararam:
1- Bəndələrin məktubları sağ və sol əllərinə verilən vaxtı onun dadına çataram.

2- Sirat körpüsünün yanında onunla birgə olaram.
3- Əməlləri mizana qoyandada onu tək qoymaram.
(Vəsailuş-Şiə, cild, 10, səh 433)
İmam Rza (ə) buyurdu:
Bu bargah behişt bostanlarından biri və asiman firiştələrinin gəl-get etdiyi bir məkandır. Mələklər sur çalınan vaxtadək bir- birinin ardınca enib və qalxacaqlar.
(Bihar, cild 102, səh 44)
İran göyündən vilayət mehri, Ayətullah Kərimi Cəhromi, səh 221

  1298
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Əsir
      Günahkar gənc
      ELMIN MƏHƏMMƏDIN (S) PEYĞƏMBƏRLIYINƏ ŞƏHADƏT VERMƏSI BARƏDƏ TƏDQIQAT
      FITNƏ-FƏSAD YUVASI
      10 HƏDIS (1)
      5 günahın dünyadakı aqibəti
      SƏBR VƏ YUMUŞAQLIQ
      Yaxşılıq haqqında hədislər
      Hicab İngiltərə məktəblərində rəsmi geyim formasının tərkib hissəsidir
      Qaraciyərin təmizlənməsi üçün kişmiş suyu

 
user comment